it-swarm.asia

Windows'ta toplu komut dosyası kullanarak en yeni dosya nasıl elde edilir

yyyymmdd_hhmmss_Demos.Zip gibi eklenmiş tarih ve saat içeren bir Zip dosya listesi var. Şimdi kaynak dir'de en son eklenen Zip dosyası nasıl elde edilir. Bu dosyayı copy komutunu kullanarak hedefe kopyalamam gerekiyor.

Forfiles hakkında biraz bilgi buldum, ancak birkaç saniye için nasıl yapılacağı hakkında bir fikrim yok.

12
azzaxp

Kullanabilirsiniz

pushd D:\a
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /od') do set newest=%%a
copy "%newest%" D:\b
popd
23
Bali C
set Path="D:\hello\abc\old"
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /A:-D /B /O:-D /S %Path%') do set NEW=%%a&& goto:n 
:n
echo %NEW%
1
vishal
pushd \\ryap\CONTROL_DATOS
for /f "tokens=*" %%a in ('dir \\ryap\CONTROL_DATOS /b /od') do set newest=%%a
Xcopy/Y "\\ryap\CONTROL_DATOS\%newest%" "D:\TXT_SOURCES\"
popd
0
Mauro