it-swarm.asia

website-design

Medya sorguları ile Galaxy Nexus ve Nexus 7 nasıl hedeflenir?

Medya sorgusu ile duyarlı tasarım: ekran boyutu?

Mobil web sayfalarında cihazın dönüşünü engelleme

Sencha Touch veya jQuery Mobile?

JQuery Mobile'ın <select> açılan nokta stilleri "nasıl kapatılır"?

Mobil cihazlar için Zaman Seçici

FT web uygulamasında olduğu gibi iPad'de HTML5 yerel depo boyutunda bir artış talep edebilir miyim?

Görsel görünüm ve düzen görünüm alanı arasındaki fark nedir?

Medya sorgusu IE9’da çalışmıyor

Mobil tarayıcılar için ipuçları

Safari ve Chrome'da iOS 7 durum çubuğunun rengini değiştirme

Android'de "Ana ekrana ekle" düğmesi web sitesini Web Uygulaması olarak göstermiyor

Mobil web sitesi "WhatsApp" düğmesi belirli bir numaraya mesaj göndermek için

visual Studio 2015 Web Sitesi Yönetimi nerede?

Google Mobil Kullanılabilirlik> Ekrandan daha geniş içerik

Corona, Phonegap, Titanyum Arasındaki Karşılaştırma

Mobil web için maksimum cihaz genişliği ve maksimum genişlik arasındaki fark nedir?

CSS3 medya sorgularım mobil cihazlarda neden çalışmıyor?

iOS Safari - Aşırı kaydırma işlevini nasıl devre dışı bırakabilirim, ancak kaydırılabilir divlerin normal şekilde kaydırılmasına izin verilsin mi?

Neden __init __ () her zaman __new __ () işlevinden sonra çağrılır?

Sınıf Diyagramına KULLANIM durumu - Nasıl Yaparım?

Yardımcı sınıflar kötü mü?

adaptor-Herhangi bir gerçek Adaptör Modeli örneği

Depo deseni hangi belirli sorunu çözer?

TextInputLayout, kullanıcı odaklanmadan önce EditText ipucunu göstermiyor

Bir Android Snackbar'ın ilk hizalamasını alttan üste nasıl değiştiririm?

NavigationView içinde öğe arka planı ve öğe metni rengi nasıl özelleştirilir?

CollapsingToolbarLayout içindeki Araç Çubuğuyla bir TabLayout nasıl kullanılır?

DaraltmaToolbarLayout setTitle () daraltılmadıkça güncellenmez

TabLayout tasarım destek kitaplığında Sekme Göstergesi görülemiyor

DaraltılmasıToolbarLayout | Kaydırma ve düzen sorunları 2

Bir Snackbar kendini reddettiğinde nasıl haberdar olabilirim?

Android için Google+ uygulamasında olduğu gibi FloatingActionButton'a nasıl animasyon uygulayabilirsiniz?

Yeni TabLayout ile simgeleri değiştirmek için seçiciler nasıl kullanılır

Özel tema snackbar arka plan rengini engeller

FloatingActionButton gizlemiyor

Menu ve Autohide FloatingActionBlueton Tasarım Desteği Kütüphanesi

Kullanıcı tıklamasıyla çekmeceyi gizleme

Modal Pop up Material Design Lite ile nasıl kullanılır?

Destek Kitaplığı ile Ön Lolipop Üzerindeki Kenarlıksız Düğme

Android desteği v23.1.0 güncelleme sonları NavigationView almak/başlık bulmak

Boru hattı tasarım deseni uygulaması

Malzeme düğmesinde yuvarlatılmış köşeler

android.support.design.button.MaterialButton, InflateException'ı atıyor

Yeni TabLayout gösterge renginin ve yüksekliğinin nasıl değiştirileceği

İlişkisel Veri Tabanı Tasarım Kalıpları?

Google Haritalar’ın 3 sayfalık alt tabaka davranışını nasıl taklit edebilirim?

Muhasebe Uygulama Dolar Tutarı için Float veya Ondalık Kullanılır

Fabrika düzeni. Fabrika yöntemleri ne zaman kullanılır?

Java'da bir singleton deseni uygulamak için etkili bir yol nedir?

Değer vs Varlık nesneleri (Etki Alanına Dayalı Tasarım)

MVC (Model Görünüm Kontrolörü) nedir?

Bağımlılık enjeksiyonu nedir?

Singletons hakkında bu kadar kötü olan ne?

Eşsiz Kısıtlamaya Karşı Birincil Anahtar?

Enlem/boylamı

"Nil or zero" için en iyi Ruby deyim

C++ 'da Hangi Typesafe Enum Kullanıyorsunuz?

Tek bir tabloda birden fazla birincil anahtar alabilir miyim?

İstisnalar veya hata kodları için kurallar

Ziyaretçi Tasarım Desenini ne zaman kullanmalıyım?

Anemik Etki Alanı Modeli: Artılar/Eksiler

Herhangi biri bana c ++ dilinde Singleton örneği verebilir mi?

İfadeler iç içe ise deyimleri

Değişken isimleri neden sayılarla başlayamıyor?

Gerçek Dünya Strateji Deseni Örneği

Veri tabanı tasarımı: Kullanıcı/Arkadaş ilişkisini yakalamak için en iyi tablo yapısı?

Veri Tabanı Tasarımı En İyi Uygulamalar

MVPM ile WPF'deki Diyalogları Kullanma

MySQL'de imzalanmış veya imzasız

Cephe ve Arabulucu

Büyük Anahtar ifadeleri: Kötü OOP?

Etki Alanına Dayalı Bir Tasarımda Doğrulama

Bir veritabanı 1: 1 ilişkisinin kullanılmasının bir anlam ifade ettiği bir zaman var mı?

SQL Veritabanında Birincil Anahtar Olarak Dizeler

Statik sınıf ve tekil desen arasındaki fark?

Veritabanında zaman saklamanın en iyi yolu (ss: dd)

Bir veritabanı tasarlarken en önemli hususlar nelerdir?

Etkili bir Dairesel Tamponu Java veya C # ile nasıl kodlarsınız?

MySQL kullanıcılarını yedekle

C makroları ne işe yarar?

MVC ve MVVM arasındaki fark nedir?

DTO'yu Etki Alanı Nesnesine Eşlemek İçin En İyi Uygulamalar?

Neden referanslar C++ 'da tekrar kapatılamaz

Bir Dekoratör üzerinde neden bir Sorumluluk Zinciri kullanmalıyım?

Builder Design pattern ile Factory Design pattern arasındaki fark nedir?

SQL Server: tablodaki maksimum satır sayısı

Tanımlayıcı ve tanımlayıcı olmayan ilişkiler arasındaki fark nedir?

PHP'de dinamik olarak örnek özellikleri oluşturabilir misiniz?

Arada bir kullanım için iyi bir varlık ilişkisi şeması oluşturma aracı için tavsiye?

ABD Posta kodlarını veritabanında saklamak için bir tamsayı sütunu kullanmak iyi bir fikir midir?

Bir görünümde saklı yordam çağırmak nasıl?

Statik fabrika yöntemleri nelerdir?

Anti-patern nedir?

Neden Java veya C # ile Çoklu Kalıtım'a izin verilmiyor?

Fabrika ve Soyut Fabrika Tasarım Kalıpları arasındaki temel fark nedir?

C++ Singleton tasarım deseni

Singletons gerçekten bu kadar kötü mü?

Bir marker arayüzünün amacı nedir?

Java için iyi bir Sözleşme-Tasarım kütüphanesi?