it-swarm.asia

wcf

WCF web servisini URL üzerinden çalışma zamanında nasıl kullanırsınız?

Hizmetin sıfır uygulama (altyapı dışı) uç noktası var

WCF istemcisi bitiş noktası: <dns> olmadan SecurityNegotiationException

Bu, HTTP protokolünü kullanmayan servis uç nokta bağlaması nedeniyle olabilir.

Özel WCF davranış uzantısı öğe türüm neden bulunmuyor?

WCF hatası: Arayan servis tarafından doğrulanmadı

Varsayılan bitiş noktası öğesi bulunamadı

WCF: Kimlik doğrulama başarısız olduğu için güvenlik belirteci isteği karşılanamadı

WCF bilinen türlerini programsal olarak nasıl yapılandırırsınız?

NetNamedPipeBinding için maxReceivedMessageSize öğesinin ayarlanabileceği maksimum boyut nedir?

WCF Hatası "Bu, sunucu sertifikasının HTTPS durumunda HTTP.SYS ile düzgün bir şekilde yapılandırılmaması nedeniyle olabilir"

Mesajın güvenliği doğrulanırken bir hata oluştu

Json DateTime nasıl işlenir? WCF Veri Servislerinden (OData) döndü

WCF services config'i hem http hem de https için tek bir web.config'de nasıl birleştirebilirim?

Web API'sından HttpClient İle JsonObject POSTingi

bindingConfiguration vs bindingName

WCF Web API ve ASP.NET Web API arasındaki fark nedir

WCF Veri Hizmetleri (OData) Vs ASP.NET Web API

WCF hizmeti maxReceivedMessageSize basicHttpBinding issue

X.509 sertifikası "FindBySubjectName" ile bulamıyor

'ÖZEL ANAHTARLARI YÖNET' seçeneği eksik

maxReceivedMessageSize onarımı değil 413: Varlığı Çok Büyük İste

Application/xml; charset = utf-8 yanıt iletisinin içerik türü, bağlamanın içerik türüyle eşleşmiyor (text/xml; charset = utf-8)

WCF Hatası: Göreli bitiş noktası adresleri

WCF: Tek bir servis için çoklu ciltleme konfigürasyonları

WCF Servisi, servis niteliği değerleri olarak verilen tip… bulunamadı

WRN: Montaj bağlama günlüğü KAPALI

Ana Bilgisayarda ('Anonim') yapılandırılan kimlik doğrulama şemaları, 'BasicHttpBinding' ('Pazarlık') bağında yapılandırılanlara izin vermez.

System.ServiceModel.AddressAccessDeniedException: HTTP, http: 8080 URL'sini kaydedemedi

Sıra, eşleşen bir öğe içermiyor - EntityFramework

WCF, Web API, WCF arasındaki fark REST ve Web Servisi?

Android ve iOS için Karşılıklı Sertifikalarla İleti Güvenliği

WCF istemcisi `` `` `br```````````g`yı engelleme sorunu" için en iyi geçici çözüm nedir?

Sunucudaki IncludeExceptionDetailInFaults (ServiceBehaviorAttribute veya <serviceDebug> yapılandırma davranışından) özelliğini açın

Bir WCF’den özel bir HTTP durum kodunu nasıl iade edebilirim REST yöntem?

REST / SOAP WCF servisi için uç noktalar

WCF hizmet iletisinde hata ayıklama yapılamıyor

WCF web hizmetlerinizde enum türlerini kullanıyor musunuz?

WCF ServiceHost'u birden fazla sözleşmeyle çalıştırın

WCF hizmetinde zaman aşımı değerini artırma

Dağıtım ortamları arasında karmaşık Web.Config dosyalarını yönetme

WCF, MyService.svc? Wsdl dosyasını görüntülerken alan adı yerine bilgisayar adını kullanmıyor

VS2008'de "Hedef Meclis hizmet türü içermiyor" hata iletisinden nasıl kurtulabilirim?

CryptographicException 'Keyset yok', ancak yalnızca WCF aracılığıyla

Koleksiyon değiştirildi; numaralandırma işlemi yürütülemeyebilir

WCF Hatası - 'UserService.UserService' sözleşmesine başvuran varsayılan bitiş noktası öğesi bulunamadı

WCF, ServiceHost yönergesinde Service niteliği değeri bulunamadı

WCF’de “son nokta” nedir?

WCF - İleti Boyut Kotası Artırma

WCF’de servis çok yoğun hata

WCF Windows Hizmeti Zaman Aşımı

WCF istemci yapılandırma dosyasında Windows kimlik bilgileri nasıl belirtilir

WCF zaman aşımı istisnası ayrıntılı soruşturma

WCF: WSDL olmadan tek bir WSDL belgesi nasıl oluşturulur: import?

WCF - Windows kimlik doğrulaması - Güvenlik ayarları

WCFTestClient HTTP isteği, müşteri kimlik doğrulama şeması 'Anonim' ile izinsiz

Bazen bir WCF Servis Referansı eklemek boş bir referans oluşturur.

WCF, emniyetsiz veya yanlış bir emniyetli hata hatası veriyor

IIS WCF hizmeti barındırma vs Windows Hizmeti

Hata 0x80005000 ve DirectoryServices

Mevcut WCF çağrısı için verileri nerede depolar? ThreadStatic güvenli midir?

WCF Meta veriler nasıl etkinleştirilir?

WCF - (504) Sunucu bu istek için bir yanıt döndürmedi

wcf Hizmet etkinleştirilemedi

Kesme noktası şu anda çarpılmayacak. Silverlight uygulamasında bu belge için sembol yüklenmedi

Sağlanan URI şeması 'https' geçersiz; Beklenen 'http'. Parametre adı: ile

WCF ve ASMX web servisleri arasındaki farklar nelerdir?

.Svc dosyasına erişirken HTTP 404 IIS

İletişim nesnesi, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, iletişim için kullanılamaz

İsteğe bağlı sorgu dizesi parametreleri WCF'de URITemplate?

ELMAH - HttpContext Kullanmadan İstisna Günlüğü Günlüğü

Hizmet referansı istemci türlerini oluşturmuyor

KnownType özelliğini kullanmak ne zaman uygundur?

wCF ChannelFactory yaratma <T>

HTTP Hatası 404.3 - Windows Server 2008'de (64bit) wcf hizmetine göz atarken "Bulunamadı"

Soket bağlantısı durduruldu - CommunicationException

Dll'ye bir referans eklenemedi

Neden DateTime.MinValue UTC'den önce saat dilimlerinde serileştirilmez?

WCF HttpTransport: arabelleğe alınmış ve arabelleğe alınmış TransferMode

WCF hatası: "X.509 sertifikası CN = localhost zincir oluşturma başarısız oldu ..."

Hata 5: Windows hizmetini başlatırken erişim engellendi

HTTP DELETE fiili neden 405 hatası veriyor - üzerinde çalışan RESTful WCF hizmetim için yönteme izin verilmiyor IIS 7.5?

'*' Yetkisi ile SSL/TLS için güvenli kanal kurulamadı

Windows hizmetinin C # yüklü olup olmadığı nasıl kontrol edilir

WCF Meta Verileri çözülemeyen bir referans içeriyor

LoaderException özelliği nasıl alınır?

Varlıklarımı dizileştirirken Json.Net beklenmeyen karakterler ("\")

.Net çalışırken 404 .net 4 WCF servisi açık. IIS (svc dosyası yok)

JSON verilerini JQuery'den WCF'ye gönderirken sorun oluştu REST yöntem

Bu hizmet için WCF Metadata yayınlaması şu anda devre dışı

WSDL URL'sini dahili makine adından genel olarak nasıl değiştirebilirim?

WCF Web Hizmeti Referansı URL yolunu dinamik olarak config dosyası üzerinden değiştir

'JSON' tanımlanamayan hatadır IE sadece

Hizmet eklenemedi. Hizmet meta verilerine erişilemeyebilir. Hizmetinizin çalıştığını ve meta verileri gösterdiğinden emin olun.

WCF servis sağlayıcısı herhangi bir servis meta verisi bulamıyor

WCF Servis İstemcisi: İçerik tipi text/html; charset = cevap mesajının utf-8 bağının içerik türüyle eşleşmiyor

İçerik türü text/html; charset = UTF-8 yanıt iletisinin bağlamanın içerik türüyle eşleşmiyor (text/xml; charset = utf-8)

Wcf hizmetinde ServiceHost yönergesinde hizmet türü ile ilgili sorun

Bir uygulamayı başlatırken "CS0016: Çıkış dosyasına yazılamadı" hatası IIS 7

Gelen mesajlar için maksimum mesaj boyutu kotası (65536) aşıldı