it-swarm.asia

syntax

Bir Soyut Sözdizimi Ağacı ve Bir Beton Sözdizimi Ağacı arasındaki fark nedir?

Vim'de Bash scriptleri nasıl vurgulanır?

JavaScript hatası (Yakalanmamış SyntaxError: Beklenmeyen girdi sonu)

Python için vim vurgulama sözdizimi

Neden bazen meta karakterlerin çevresinde boşluk gerekir?

# 1064 MySQL hatasını nasıl düzeltirim?

Python'da bölme işlecini kullanırken nasıl ondalık değer alırım?

'İnt' arasındaki fark nedir? ve C # 'int'?

Python: lambda işlevlerinde veya iç içe geçmiş işlevlerde ('def') hangisi daha çok tercih edilir?

Anahtar kelime kullanımı sanal + geçersiz kılma vs yeni

Bash'deki değişkenler tarafından tanımlanan bir dizi sayı üzerinde nasıl yinelenirim?

Bölünme için kullanıldığında '/' ve '//' arasındaki fark nedir?

Bir JSON nesnesindeki son virgül kullanabilir misiniz?

Anlambilim ve sözdizimi aynı mıdır?

MySQL sütununu NULL'a izin verecek şekilde nasıl değiştirebilirim?

Python'da bir bloktan önce kolonun amacı nedir?

PHP sözdizimi vurgulama

HTML özellikleri için tekli tırnak kullanmak doğru mudur?

Uzatma yöntemleri sözdizimi - sorgu sözdizimi

JavaScript'te enums'ı tanımlamak için tercih edilen sözdizimi nedir?

C # ''>> 'sözdizimi ne anlama geliyor?

C # Sözdizimi - Dizgeyi Dizge'ye Virgülle, Genel Listeye Dönüştür ve Ters Sırayla Böl

var functionName = function () {} vs function functionName () {}

GROUP BY yerine MS-SQL Server'da takma ad sütununu nasıl uygularım?

_ İle başlayan değişken isimlerinin anlamı nedir?

Powershell'de çalışabilir miyim?

C de "statik" ne demektir?

PHP T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM bekliyor?

JavaScript'te bir kayan numarayı tam sayıya nasıl dönüştürebilirim?

Arayüze neden bir temsilci koyamıyorum?

Bir değişkeni isim olarak bir JavaScript nesnesine bir özellik ekle?

Özel bir Eclipse Sözdizimi Highlighter'ı nasıl oluşturabilirim

Bir .py dosyasını ayrıştırın, AST'yi okuyun, değiştirin, sonra değiştirilen kaynak kodunu tekrar yazın.

Hash değerleri nasıl değiştirilir?

Python'da + = ne anlama geliyor?

Not Defteri ++ 'da otomatik tamamlama desteğini nasıl etkinleştirebilirim?

Arasındaki fark nedir . (nokta) ve $ (dolar işareti)?

JavaScript’teki artış ("++") ve azaltma ("-") operatörlerini neden önleyelim?

C # 'ta bir bayrak değişkeni olmadan 2 döngüden nasıl ayrılır?

ColdFusion'da bir dizgede nasıl yeni bir satır yazabilirim?

Eclipse neden arabirim yöntemlerinde @ Override hakkında şikayetçi?

#> köşeli ayraçlar <> ve alıntı işaretleri ""

"Anahtar kelime" ile "anahtar kelime" arasındaki fark nedir?

Java'da x ++ ve ++ x arasında bir fark var mı?

Ruby'de harita (&: name) ne anlama geliyor?

Python'da Multiline Lambda Yok: Neden olmasın?

Tek tırnaktan kaçmak nasıl?

JavaScript'te "katı kullanımı" ne yapar ve arkasındaki sebep nedir?

Bir anahtarın içindeki bir döngüden nasıl ayrılır?

Haskell'de .hs dosyası nasıl alınır?

Kabuk betiği "for" loop sözdizimi

Geçerli dizi dizinini foreach döngüsünde nasıl alabilirim?

Bash komut dosyasında yorum yapma

PHP'de beklenmeyen T_VARIABLE nedir?

php: echo "", print (), printf ()

SQL'deki "LIKE" ve "=" arasındaki fark nedir?

Dize satırlara bölmenin en iyi yolu

Python'da boş bir girinti bloğu nasıl yazılır?

C fonksiyonu sözdizimi, parametre listesinden sonra bildirilen parametre tipleri

Bir SQLite veritabanına bir defada birden fazla satır eklemek mümkün müdür?

xcode kod algılama rengi/tamamlama çalışmıyor

sql içindeki nolock sözdizimi

JavaScript'te soru işareti ve iki nokta üst üste

Ruby'de çift tırnak veya tek tırnak kullanmakta performans kazancı var mı?

C++ dizi başlatma

JavaScript nokta gösterimi

Ruby'de bir for döngüsü için sözdizimi

SQL Hesaplamalarında Takma Ad Kullanma

Xcode: kod sözdizimi renklendirmesini kaybeder

Çift veya tek parantez, parantez, küme parantezleri nasıl kullanılır?

Gelişmiş bir döngü için boş denetim

Bash değişken değişkeninde komut hata bulunamadı

Bir nokta nasıl kullanılır? sözlük üyelerine erişmek için?

Tekli veya İkili tırnak ('vs') 

JSON'da çok satırlı dizeler

Bir Vim oturumunun şu anda hangi renk planını kullandığı nasıl anlaşılır

C++ - dönüş x, y; Amaç ne?

Java'da bir goto ifadesi var mı?

C'deki ok operatörü (->) kullanımı

Python tamsayı ++ ile artırma

Neden bazı insanlar "const &" yerine "const T &" ı tercih ediyor?

Kıvrımlı ayraçlardan sonra ne zaman noktalı virgül kullanmalıyım?

Tek satırda basit bir if-then-else ifadesi koymak

Yıldız operatörü ne anlama geliyor?

Aynı değeri bir dikte nesnesindeki bir kerede birden çok anahtara atamak mümkün mü?

Notepad ++, dosyalarımı vurgulayarak sözdizimi değil

PHP'de tek tırnaklı ve çift tırnaklı dizeler arasındaki fark nedir?

CSS'de '@' sembolünün amacı nedir?

(Boş olmayan) kendi kendine kapanan etiketler HTML5'te geçerli midir?

Chrome: Yakalanmamış SyntaxError: Beklenmeyen girdi sonu

javascript'te sınıf değişkeni

Atama ifadeleri neden bir değer döndürüyor?

IndentationError: beklenmeyen girinti hatası

XPath ifadesi kullanılarak tüm yaprak düğümleri nasıl seçilir?

JavaScript'te "elseif" sözdizimi

Bash'de string değişkenleri nasıl birleştiririm?

“Const yapı” nın bir “yapı” dan farkı nedir?

Python betiğinin sözdizimini çalıştırmadan nasıl kontrol edebilirim?

Java "?" Boşluğu kontrol etmek için operatör - Nedir? (Üçlü değil!)

Python'da% nasıl çalışır?