it-swarm.asia

__init __ () beklenmedik bir anahtar kelime argümanı 'kullanıcı' aldı

bir kullanıcı ve kullanıcı oluşturulduğunda bir nesne oluşturmak için Django kullanıyorum. Ancak bir hata var

__init__() got an unexpected keyword argument 'user'

view.py ..__ içindeki register() işlevini çağırırken işlev şöyledir:

def register(request): 
  '''signup view'''   
  if request.method=="POST": 
    form=RegisterForm(request.POST) 
    if form.is_valid(): 
      username=form.cleaned_data["username"] 
      email=form.cleaned_data["email"] 
      password=form.cleaned_data["password"] 
      user=User.objects.create_user(username, email, password) 
      user.save()
      return HttpResponseRedirect('/keenhome/accounts/login/')
    else: 
      form = RegisterForm()   
      return render_to_response("polls/register.html", {'form':form}, context_instance=RequestContext(request)) 

  #This is used for reinputting if failed to register  
  else: 
    form = RegisterForm()   
    return render_to_response("polls/register.html", {'form':form}, context_instance=RequestContext(request))

ve nesne sınıfı:

class LivingRoom(models.Model):
  '''Living Room object'''
  user = models.OneToOneField(User)

  def __init__(self, temp=65):
    self.temp=temp

  TURN_ON_OFF = (
    ('ON', 'On'),
    ('OFF', 'Off'),
  )

  TEMP = (
    ('HIGH', 'High'),
    ('MEDIUM', 'Medium'),
    ('LOW', 'Low'),
  )

  on_off = models.CharField(max_length=2, choices=TURN_ON_OFF)
  temp = models.CharField(max_length=2, choices=TEMP)

#signal function: if a user is created, add control livingroom to the user  
def create_control_livingroom(sender, instance, created, **kwargs):
  if created:
    LivingRoom.objects.create(user=instance)

post_save.connect(create_control_livingroom, sender=User)

Django hata sayfası hata bilgisini bildirir: user=User.objects.create_user(username, email, password) And LivingRoom.objects.create(user=instance)

Bu problemi aramaya çalıştım, bazı vakaları bulmaya çalıştım, fakat hala nasıl çözüleceğini bulamıyorum.

17
noben

Yapamazsın

LivingRoom.objects.create(user=instance)

çünkü user 'yi argüman olarak almayan bir init metoduna sahipsiniz.

Gibi bir şey istiyorsun

#signal function: if a user is created, add control livingroom to the user  
def create_control_livingroom(sender, instance, created, **kwargs):
  if created:
    my_room = LivingRoom()
    my_room.user = instance
8
shad0w_wa1k3r

Aynı hatayı aldım.

Benim görüşüme göre şöyle olsun get_form_kwargs () böyle:

class UserAccountView(FormView):
  form_class = UserAccountForm
  success_url = '/'
  template_name = 'user_account/user-account.html'

def get_form_kwargs(self):
  kwargs = super(UserAccountView, self).get_form_kwargs()
  kwargs.update({'user': self.request.user})
  return kwargs

Ancak formumda init () yöntemini geçersiz kılamadım. Bir kere yaptım. Sorun çözüldü

class UserAccountForm(forms.Form):
  first_name = forms.CharField(label='Your first name', max_length=30)
  last_name = forms.CharField(label='Your last name', max_length=30)
  email = forms.EmailField(max_length=75)

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    user = kwargs.pop('user')
    super(UserAccountForm, self).__init__(*args, **kwargs)
7
Luis Berrocal

LivingRoom.objects.create() çağrıları LivingRoom.__init__() - geri izlemeyi okumuş olsaydınız fark etmiş olabileceğiniz gibi - aynı argümanları ileterek. Uzun bir hikayeyi kısaltmak için, bir Django models.Model alt sınıfının başlatıcısını en iyi yalnız bırakınız veya modelin meta alanlarıyla eşleşen * args ve ** kwargs'ı kabul etmelisiniz. Alanlar için varsayılan değerler sağlamanın doğru yolu, FineManual'da açıklandığı gibi default anahtar sözcüğünü kullanan alan yapıcısıdır.

2

İthalatınızı kontrol edin. Aynı isimde iki sınıf olabilir. Kodunuzdan veya kullandığınız bir kütüphaneden. Şahsen sorun buydu.

0
Kigenyi Phillip