it-swarm.asia

programming-practices

(Fonksiyonel) reaktif programlama nedir?

Sızdıran Soyutlamanın Anlamı?

Mathematica: Sembolik programlama nedir?

Reaktif java'daki Mono <String> 'den String nasıl alınır

Haskell gerçek dünyada ne için kullanılır?

Bildirim ve zorunlu programlama arasındaki fark nedir?

Yapay olarak bir bağlantı zaman aşımı hatası oluştur

Referans şeffaflık nedir?

C de fonksiyonel programlama için hangi araçlar var?

'Kapama' ve 'lambda' arasındaki fark nedir?

Çarpma mı yoksa bölme mi kullanmalıyım?

Python'daki listelerin örüntü eşleştirmesi

Bir işlevin varlığını kontrol etmek için bir şablon yazmak mümkün mü?

Güvenli yazı nedir?

Tembel değerlendirme neden faydalıdır?

Delphi kullanarak Http GET URL'sini çağırmanın en kolay yolu nedir?

Python'da bir siteye ping atmak mı?

Programlı olarak "Zebra'nın sahibi" kim?

JavaScript işlev çağrısında argümanları nasıl önceden ayarlayabilirim? (Kısmi Fonksiyon Uygulaması)

Değişken isimleri neden sayılarla başlayamıyor?

Soyut bir fonksiyon ile sanal fonksiyon arasındaki fark nedir?

PHP Salt Okunur Özellikleri?

Programlama dilini bir snippet'ten algılama

Bir yapılandırma dosyası hangi noktada bir programlama dili haline gelir?

__Proto__ constructor.prototype'den ne kadar farklıdır?

Java'da derin özyinelemeden yığın taşması?

JavaScript'teki prototip mirasını anlama

Haskell ile Başlarken

Javascript Tarih nesnesine saat ekleme?

piton listesi anlama; bir liste listesini sıkıştırmak?

"Anahtar kelime" ile "anahtar kelime" arasındaki fark nedir?

Küçük bellekte çalışan etkileşimli diller nelerdir?

Scala kodundaki hataları işlemek için ikisini de kullanma

Bir std :: tuple elemanlarını nasıl yineleyebilirsin?

Birim Testi bash scriptleri

Faktörün rakamlarının toplamı

Statik olarak yazılmış ve dinamik olarak yazılmış diller arasındaki fark nedir?

Bir web sunucusu kaç soket bağlantısını yönetebilir?

Hangi programın "neye benzediğini" açıklamak için programlayıcı olmayanlara göstermek için iyi bir örnek nedir?

C++ 'da İşlevsel Programlama

F # geliştirme ve birim testi?

En tuhaf dil özelliği

Java kullanarak uzaktaki bir sistemden dosya nasıl okunur?

python'da bir geri çağırma ile any () işlevi

JavaScript prototip işlevlerinde "this" referansını korumak

İşlevsel programlama vs Nesneye Dayalı programlama

Scala'da haritayı nasıl kullanabilir ve nasıl indeks alabilirim?

Haskell'de "kaldırma" nedir?

UML, bir İşlevsel programı modellemek için kullanılabilir mi?

cons operator (: :) F # içinde

C: soket bağlantısı zaman aşımı

Dinamik programlama kullanarak en uzun artan alt dizilim nasıl belirlenir?

Java - neden geri dönüş tipi tabanlı yöntem aşırı yüklemesi yok?

lambda + filter'e karşı anlama

example.com etki alanı örneği için uygun durumda; örnek IP Adresi nedir?

JVM programlama dili oluşturun

Düşük, orta, yüksek seviye dil, fark nedir?

K mandallı Hanoi Kuleleri

Python ad alanları ne hakkında

Taşınabilirlik nedir? Java diğer dillerden daha nasıl taşınabilir?

Ham ethernet paketini C # ile nasıl gönderirim?

ham soketi belirli bir arayüze bağlama

Ördek yazarak nedir?

Node.js dosyasında zaman uyumsuz işlevlerin uzun süre iç içe geçmesini önleme

Dinamik programlamayı anlamak için iyi örnekler, makaleler, kitaplar

Windows Gezgini tarafından kullanılan sıralama düzenindeki ilk karakter nedir?

Alt küme toplamı algoritması

Go'da birinci sınıf fonksiyonlar

Neden bir SOAP mesajının HTTP üzerinden gönderilmesi gerekiyor mu?

Ping/yükleme hızını ping ile hesaplayın

en uzun palindromik alt diziyi nasıl bulabilirim?

Python's Zip işlevinin Javascript eşdeğeri

if-clojure içinde dallanma

bir dizgenin farklı alt dizilerinin sayısını nasıl bulabilirim?

Javascript, nesne dizisinde azalma

Neden işaretsiz bir n-bit tamsayı 2 ^ n-1 değil ve 2 ^ n'nin maksimum değeri?

Uygulama kontrolü TCP Linux'ta yeniden iletim

Genel çift sınıfı

Skaler ve ilkel veri türü - aynı şey mi?

Bir dizgede bir alt dizilimin oluşum sayısını bulun

Neden değişken isimlerinde _ kullanıyoruz?

Java'da ana bilgisayar adı almanın önerilen yolu

Sonsuz bir listede Sol ve Sağ Katlama

Yapı sockaddr anlamak

C++ Asio Basit Sohbet Eğitimini Yükseltme

Bu şekilde yeniden denenebilen bir çağrı uygulamak için Scala yöntemi nedir?

Underscore.js kullanarak JavaScript dizisini parçalarda ayırma

"sunucu" üzerindeki saplama nedir ve iskelet ne demektir?

Dizinin Clojure uzunluğu

İf-then ifadeleri için işlevsel değiştirme nedir?

Verilen hisse senedi fiyatları için karı maksimize etmek

Küçük ve iyi ölçekler ölçeklendirmeyi öğrenmek için projeler - özellikle işlevsel programlama ve tür sistemi

Birinci Sınıf Fonksiyon ve Yüksek Mertebeden Fonksiyon arasında herhangi bir fark

BeginBackgroundTaskWithExpirationHandler'ın doğru kullanımı

QTcpSocket durumu her zaman bağlı, hatta ethernet kablosunun fişini çekerek

python'da doğrusal programlama?

belirli bir IP ve bağlantı noktasını izleme

Tire ile ayrılmış durumun adı nedir?

kapsülleme vs soyutlama gerçek dünya örneği

Özyineleme, hatırlama ve dinamik programlama arasındaki fark nedir?