it-swarm.asia

Menülere ilk/son CSS sınıflarını ekleme

javascript hack olmadan bu mümkün mü? bunun gibi:

<ul class="my_menu">
 <li class="first"> ... </li>
 <li> ... </li>
 <li> ... </li>
 <li class"with_sub"> ... 
  <ul class="my_menu_sub">
   <li class="first"> ... </li>
   <li> ... </li>
   <li> ... </li>
   <li class="last"> ... </li>
  </ul>
 </li>
 <li> ... </li>
 <li> ... </li>
 <li class="last"> ... </li>
</ul>
14
Alex

Daha iyi ve daha basit bir yaklaşım:

function add_first_and_last($items) {
 $items[1]->classes[] = 'first-menu-item';
 $items[count($items)]->classes[] = 'last-menu-item';
 return $items;
}

add_filter('wp_nav_menu_objects', 'add_first_and_last');
13
Ismaelj

İşte ilk/son sınıfları yalnızca üst menü öğelerine ekleme işlevi. Çoğu CSS stilinde, tek gereken budur.

function nav_menu_add_classes( $items, $args ) {
  //Add first item class
  $items[1]->classes[] = 'menu-item-first';

  //Add last item class
  $i = count($items);
  while($items[$i]->menu_item_parent != 0 && $i > 0) {
    $i--;
  }
  $items[$i]->classes[] = 'menu-item-last';

  return $items;
}
add_filter( 'wp_nav_menu_objects', 'nav_menu_add_classes', 10, 2 );
6
Chaoix

İşte menü çıktısını değiştirmeyi ve birinci ve sonuncuları birinci ve son sınıfa eklemeyi önemseyen kaba pasajı (dış ul bu aşamada uygulanmaz, bu yüzden sayılmaz). Not - strripos() için PHP5 gerektirir

add_filter( 'wp_nav_menu_items', 'first_last_class' );

function first_last_class( $items ) {

  $first = strpos( $items, 'class=' );

  if( false !== $first )
     $items = substr_replace( $items, 'first ', $first+7, 0 );

  $last = strripos( $items, 'class=');

  if( false !== $last )
     $items = substr_replace( $items, 'last ', $last+7, 0 );

  return $items;
}

İç içe listelerde nasıl kullanılacağına biraz şaşırdım, ama en azından başlaman gerekiyor.

6
Rarst

İç içe menüleriniz varsa

function add_first_and_last($items) {
  // first class on parent most level
  $items[1]->classes[] = 'first';
  // separate parents and children
  $parents = $children = array();
  foreach($items as $k => $item){
    if($item->menu_item_parent == '0'){
      $parents[] = $k;
    } else {
      $children[$item->menu_item_parent] = $k;
    }
  }
  // last class on parent most level
  $last = end(array_keys($parents));
  foreach ($parents as $k => $parent) {
    if ($k == $last) {
      $items[$parent]->classes[] = 'last';
    }
  }
  // last class on children levels
  foreach($children as $child){
    $items[$child]->classes[] = 'last';
  }
  // first class on children levels
  $r_items = array_reverse($items, true);
  foreach($r_items as $k => $item){
    if($item->menu_item_parent !== '0'){
      $children[$item->menu_item_parent] = $k;
    }
  }
  foreach($children as $child){
    $items[$child]->classes[] = 'first';
  }
  return $items;
}
add_filter('wp_nav_menu_objects', 'add_first_and_last');

Ismaelj'nin cevabının basitliğini seviyorum, ancak alt menü dersleri istiyorsanız daha fazlası olmalı.

5
brent

Yeni Menüler API içinde WordPress 3 hakkında daha fazla bilgi edinin. Kendi sınıfına manuel olarak herhangi bir öğeyi verebilirsiniz. Ayrıca, bir kez ustalaştığında, menüleri düzenlemek için büyük bir zevk haline getirir.

5
Mild Fuzz

İşte iç içe alt menü desteği içeren ilk ve son menü öğesi sınıflarını eklemek için daha iyi bir kod.

add_filter( 'wp_nav_menu_objects', 'tgm_filter_menu_class', 10, 2 );
/**
 * Filters the first and last nav menu objects in your menus
 * to add custom classes.
 *
 * This also supports nested menus.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @param array $objects An array of nav menu objects
 * @param object $args Nav menu object args
 * @return object $objects Amended array of nav menu objects with new class
 */
function tgm_filter_menu_class( $objects, $args ) {

  // Add first/last classes to nested menu items
  $ids    = array();
  $parent_ids = array();
  $top_ids  = array();
  foreach ( $objects as $i => $object ) {
    // If there is no menu item parent, store the ID and skip over the object
    if ( 0 == $object->menu_item_parent ) {
      $top_ids[$i] = $object;
      continue;
    }

    // Add first item class to nested menus
    if ( ! in_array( $object->menu_item_parent, $ids ) ) {
      $objects[$i]->classes[] = 'first-menu-item';
      $ids[]     = $object->menu_item_parent;
    }

    // If we have just added the first menu item class, skip over adding the ID
    if ( in_array( 'first-menu-item', $object->classes ) )
      continue;

    // Store the menu parent IDs in an array
    $parent_ids[$i] = $object->menu_item_parent;
  }

  // Remove any duplicate values and pull out the last menu item
  $sanitized_parent_ids = array_unique( array_reverse( $parent_ids, true ) );

  // Loop through the IDs and add the last menu item class to the appropriate objects
  foreach ( $sanitized_parent_ids as $i => $id )
    $objects[$i]->classes[] = 'last-menu-item';

  // Finish it off by adding classes to the top level menu items
  $objects[1]->classes[] = 'first-menu-item'; // We can be assured 1 will be the first item in the menu :-)
  $objects[end( array_keys( $top_ids ) )]->classes[] = 'last-menu-item';

  // Return the menu objects
  return $objects;

}

Gist here ve ilgili öğreticiyi here 'ı bulabilirsiniz.

2
Thomas

IE8 veya daha düşük bir sürüm için desteğe ihtiyacınız yoksa, saf CSS kullanabileceğinizi de unutmayın:

.my_menu > :first-child,
.my_menu > :last-child {
  /* some styles */
}

jQuery tarayıcı desteği daha da iyi, ancak bundan kaçınmaya çalışıyormuşsunuz gibi geliyor.

2
mrwweb

Saf CSS, benim için çalışıyor. Bu da alt menüler ile çalışacak

ul.nav>li:last-of-type a
0

Peki ya:

 ul li:last-child{
   // do something with the last li
 }

ve belki biraz http://selectivizr.com/

0
a.m.