it-swarm.asia

nuget

TeamCity Nuget Feed'de bir paketin belirli bir sürümünü nasıl kaldırırım?

Paketleri geri yüklemeye çalışırken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin

NuGet mevcut paketi bulamıyor

'-' paketi yüklenemedi. Bu paketi '.NETFramework, Version = v4.5' hedefleyen bir projeye yüklemeye çalışıyorsunuz

package.config update, referansları güncellemez

Nuget Microsoft.Net.Compilers.1.0.0’ı geri yükleyemiyor

[A] System.Web.WebPages.Razor.Configuration.HostSection, web.config konusuna aktarılamıyor

NuGet Paketlerini kaldırma sorunu

Dosya veya Derleme 'Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common' veya bağımlılıklarından biri yüklenemedi

NuGet paketini oluşturma sürecinin bir parçası olarak yaratmayı otomatikleştirme

NuGet paketleri otomatik olarak en son sürümlere nasıl güncellenir?

NuGet ile paketin eski bir sürümünü nasıl yükleyebilirim?

NuGet Assembly libresiyle

405 NuGet Push'ta İzin Verilmiyor

Bazı projeler birden fazla çözüme dahil edildiğinde, tüm çözümler için ortak bir nuget paketleri klasörü oluşturmak

NuGet paket geri yüklemesinde Team Foundation Service derlemesi başarısız oluyor

NuGet Paket geri yükleme projesi için başarısız oldu Çeşitli Dosyalar: Değer boş olamaz veya boş bir dize olamaz. Parametre adı: kök.

İçerik dosyalarını bir nuget paketinde "yerel kopyala: her zaman" olarak ayarlayın

NuGet otomatik paket geri yüklemesi MSBuild ile çalışmıyor

"PowerShell Ana Bilgisayarı başlatılamadı" nedeniyle nuget paketi yüklenemiyor

Jenkins'i özel NuGet Paket Kaynağı'ndan haberdar edin

Nuget: Mevcut ortamın çözümü açık değil

Temel bağlantı kapatıldı: Gönderme sırasında beklenmeyen bir hata oluştu .--- NuGet

NuGet Paket Geri Yüklemeyi Visual Studio'da nasıl etkinleştiririm?

Visual Studio 2015'te nuget paketi geri yüklemesi nasıl etkinleştirilir?

NuGet paket önbelleğini komut satırını kullanarak nasıl temizleyebilirim?

Nuget paketi kuruldu ancak referanslar çözülmedi

'Visual Studio Explorers ve Tasarımcı Paketi' paketi doğru yüklenmedi

Yapı hatası, Bu proje NuGet’e referans veriyor

Nuget Paketi ... projesinde yok ... Paket ... Klasörde zaten var

Nuget Paketi - feed (VSTS): Kaynak eklemeye çalışırken 'System.AggregateException' istisnası

.Net 2015 Taşınabilir kütüphanelerdeki Nuget paketleri için sarı üçgene sahip referanslar

Tüm Nuget Paketlerini bir Visual Studio 2015 Çözümünde Geri Yükleme

Angular 4 Nuget Paketi

Nuget Paket Geri Yükleme çalışmıyor

dotnet yayın ve dotnet paketi arasındaki büyük fark nedir

NuGet Paketi Visual Studio 2017'de geri yüklenmiyor

Varlıklar dosyası project.assets.json bulunamadı. NuGet paketi geri yüklemesi çalıştırın

NuGet paketlerinin yerini değiştirmek mümkün müdür?

Nuget - Paket geri yükleme başarısız oldu. 'WebApplication1' için paket değişikliklerini geri alma. 0

Microsoft.AspNetCore.App 2.1.1 "Proje tarafından engellendi" yükseltmesi

NuGet'i Visual C # Express ile nasıl kullanabilirim?

NuGet nasıl kullanılır?

NuGet ile paketin eski sürümünü indirin

NuGet projelerinin paketlenmesi serbest bırakma modunda mı derlendi?

NuGet'in package.config içindeki bütün paketleri kurmasını/güncellemesini nasıl sağlayabilirim?

Paket Yöneticisi konsolu çalışmıyor

NuGet dll'i nereye koyuyor?

Nuget Update-Package kurulu paketi tanımıyor -> Güncelleme başarısız oldu

Birden çok DLL içeren nuget paketi oluşturun

'Packages' öğesi bildirilmedi

System.MissingMethodException: Yöntem bulunamadı?

ELMAH SQL Server veritabanını nasıl oluşturabilirim?

NuGet paketleri kurarken referans hatası ekledi

nuget paketini çözümden kaldır

Visual Studio 2010 nuget hatası: Temel bağlantı kapatıldı: SSL/TLS güvenli kanalı için güven ilişkisi kurulamadı

NuGet Paket Geri Yüklemesi Çalışmıyor

Paket yöneticisi penceresinde yürütülen koddan konsolu veya hata ayıklamayı nereden bulabilirim?

NuGet paketi .nupkg dosyasını yerel olarak nasıl kurarım?

NuGet.exe paketi yola izin verilmedi

NuGet Paket Geri Yükleme ile kullanmak için yapı sunucusu için NuGet kaynaklarını belirtin?

NuGet -1 kodu ile çıktı - Sonuç olarak derleme

Visual Studio 2012 ve .NET 4.5 ile SQLite?

Visual Studio/C #: Nuget Uzak sunucuya bağlanılamıyor

NuGet paket geri yükleme - "Paket geri yükleme varsayılan olarak devre dışıdır. Onay vermek için Visual Studio Seçenekleri iletişim kutusunu açın"

EntityFramework paketi projeye yüklenmedi

Çözümümdeki herhangi bir proje tarafından referans alınmayan NuGet paketlerini nasıl silerim?

NuGet Paket Yönetici Konsolu Varsayılan Proje açılan kısmı boş

Özel NuGet paketlerinde hata ayıklama?

Sıkışmış etkin olmayan msbuild.exe işlemlerinin gizemi, kilitli Stylecop.dll, Nuget AccessViolationException ve CI birbirleriyle çatışıyor

NuGet paketlerini VS2012'de proje referansı olarak eklemenin en iyi yolu?

uyarı: MyProject.csproj atıfta bulunan tüm projeler, Microsoft.Bcl.Build nuget paketini kurmalıdır

Newtonsoft.json Assembly paketi sürüm uyuşmazlığı

Nuget'i şirket içi gelişim için nasıl kullanmalıyım?

NuGet paketi kaldırılamıyor/yeniden yüklenemiyor

"SlowCheetah.Xdt.TransformXml" görevi derlemeden yüklenemedi

Sınıf kütüphanesinden referanslar, çalışan proje bin klasörüne kopyalanmadı

TFS 2013'te derleme başarısız oldu ancak yerel olarak tamam

TeamCity'den konuşlandırılan nuget paketimde nasıl hata ayıklanır?

Dosya yüklenemedi veya Assembly 'EntityFramework, Version = 6.0.0.0,

Bu proje, bu bilgisayarda eksik olan NuGet paketlerini referans alıyor

NuGet paketi yüklenemiyor

Visual Studio 2013 NuGet paket yönetimi çalışmıyor

Paketler klasörümü yoksaymak için TFS'yi alın

nuget paketini kurarak "aynı anahtar zaten eklenmiş."

nuget spec bağımlılıkları, en son sürümünü edinin?

NuGet'in Java eşdeğeri nedir?

Visual Studio Express 2012 ile nuget nasıl yükseltilir

'System.Net.Http' dosyasına başvuru eklenemedi. Lütfen Genel Kurul Önbelleğinde bulunduğundan emin olun

Nuget: Uzak sunucu bir hata döndürdü: (504) Ağ Geçidi Zaman Aşımı

Nuget bina sorunlarına neden oluyor

Asp.net 5 uygulamasında Proje Referansı nasıl eklenir?

Özel paket kaynaklarını kullanmak için TFS2015 Build (Build.vnext) ve NuGet paketi geri yüklemesi nasıl yapılır

NuGet paketini yüklerken aynı tuşa sahip bir öğe zaten eklenmiş

Görsel stüdyo 2015'te Nuget kazası

Nuget Paketi hatası yükleyin "Yol yasal bir formda değil"

VS2015 NuGet'in TFS'ye paket eklemesini engelleme

NuGet Paketleri eksik

Herhangi bir paket Visual Studio 2015'te yüklenemiyor

Nuget Restore yapı sunucusu üzerinden "sürüm bulunamıyor"