it-swarm.asia

network

Bluetooth ağı ağı?

Yapı sockaddr anlamak

Neden torrent trafiği şifrelenemiyor?

Bir evrişimsel sinir ağının derinliği nedir?

Tensorflow model hayvanat bahçesi?

Tensor akışında LSTM için düzenlileştirme

Toplu normalleştirme ve bırakma siparişi?

Sıralama uyuşmazlığı: Etiketlerin sırası (alınan 2), logus eksi 1 (alınan 2) sırasına eşit olmalıdır

Keras binary_crossentropy vs categorical_crossentropy performansı?

Max-pooling katmanını izleyen tam bağlı bir katmanın boyutlarını anlama

cNN’de net FLOP’lar nasıl hesaplanır?

Tensorflow: kayıp azalıyor, ancak hassasiyet kararlı

TimeDistributed (Dense) vs Denras'taki Dense - Aynı sayıda parametre

Katman, sembolik bir tensör ifadesi olmayan bir girişle çağrıldı

Örnek Normalleştirme - Toplu Normalleştirme

konvolüsyonel sinir ağları için

Keras Conv2D Fonksiyonunda 'filtre' Parametresini Nasıl Belirlersiniz

Keras'ta çoktan çok, çoktan çok LSTM örneği

Tensorflow Strides Argümanı

Keras'a, eğitimin zarar değerine dayanarak durmasını nasıl söyleyebilirim?

Yapay olarak bir bağlantı zaman aşımı hatası oluştur

IPv4 için izin verilen en büyük TCP / IP ağ bağlantı noktası numarası nedir?

Visual Studio Projelerini Ağ Sürücüsünde Tutmak

Delphi kullanarak Http GET URL'sini çağırmanın en kolay yolu nedir?

Python'da bir siteye ping atmak mı?

TIME_WAIT ayarı TCP

C # matematik optimizasyonu

Yapay Sinir Ağları hakkında bilgi edinmek için bazı iyi kaynaklar nelerdir?

Yapay sinir ağları eğitimi için veri setleri

Yerel ağ paylaşımlarına HTML bağlantıları

Bir web sunucusu kaç soket bağlantısını yönetebilir?

Java kullanarak uzaktaki bir sistemden dosya nasıl okunur?

Android'de internet bağlantısını nasıl kontrol edersiniz?

Yapay Sinir Ağlarında Önyargı Rolü

C: soket bağlantısı zaman aşımı

example.com etki alanı örneği için uygun durumda; örnek IP Adresi nedir?

Çevrimiçi/çevrimdışı etkinlik çapraz tarayıcısını nasıl saptayabilirim?

Bir toplu iş dosyasında sürücü harfini kodlamadan

Ham ethernet paketini C # ile nasıl gönderirim?

ham soketi belirli bir arayüze bağlama

Pencere protokolü neden SR protokolündeki sıra numarasının yarısından küçük ya da eşit?

Neden bir SOAP mesajının HTTP üzerinden gönderilmesi gerekiyor mu?

Ping/yükleme hızını ping ile hesaplayın

Yapay bir sinir ağı girişini neden normalleştirmek zorundayız?

java basit sinir ağı kurulumu

Uygulama kontrolü TCP Linux'ta yeniden iletim

'' Ağ Hizmeti '' olarak nasıl çalıştırırım?

Java'da ana bilgisayar adı almanın önerilen yolu

Yerel ağdaki GAE dev app sunucusuna erişmenin herhangi bir yolu var mı?

C++ Asio Basit Sohbet Eğitimini Yükseltme

"sunucu" üzerindeki saplama nedir ve iskelet ne demektir?

SVM ve Yapay Sinir Ağı

Yapay sinir ağındaki gizli katman ve düğüm sayıları nasıl seçilir?

BeginBackgroundTaskWithExpirationHandler'ın doğru kullanımı

QTcpSocket durumu her zaman bağlı, hatta ethernet kablosunun fişini çekerek

belirli bir IP ve bağlantı noktasını izleme

İOS Simulator'dan yapılan ağ aramaları nasıl izlenir?

PyBrain ile Sinir Ağı eğitimi bir araya gelmiyor

Octave: lojistik regresyon: fmincg ve fminunc arasındaki fark

DatagramSocket öğesine zaman aşımı ekleme - alma ()

TCP'de neden bind () kullanılıyor? Neden sadece sunucu tarafında değil istemci tarafında kullanılıyor?

'Mobil Şebeke Verileri'nin etkin veya devre dışı olup olmadığını (WiFi ile bağlanıldığında bile) nasıl anlaşılır?

metin işleme dizileri

soket programlama ile Http programlama arasındaki fark

PID netstat'ta var ancak görev yöneticisinde yok

IP Parçalama ve Yeniden Birleştirme

Linux UDP maksimum alma arabelleği boyutu

Bir web sunucusu bir kerede birden fazla kullanıcının gelen isteklerini tek bir portta (80) nasıl karşılayabilir?

Linux tüm ağ arayüz adlarını alıyor

Yapay Sinir Ağlarının ağırlıkları neden rasgele sayılarla başlatılmalı?

API URL'sini bulmak için bir Android uygulamasını koklama

unix alan soketini açıklama örneği - AF_INET vs AF_UNIX

Swift'de internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol edin

LSTM tekrarlayan ağları kullanarak pybrain zaman serisi tahmini

android BluetoothDevice.getName () null döndürür

word2vec içindeki bir Word'ün neyi temsil ettiği?

Konvolüsyonel sinir ağlarının parametrelerinin sayısını nasıl hesaplayabilirim?

Geri yayılım ve ileri beslemeli Yapay Sinir Ağı arasındaki fark nedir?

Swift - Cihazın WIFI IP Adresini Alın

CuDNN kurulumu nasıl doğrulanır?

pycaffe ölümcül hata yapmak: 'Python.h' dosyası bulunamadı

Caffe ile çoklu okuma nasıl etkinleştirilir?

Caffe'deki eğitim/onaylama sürecini izleyin

Numpy'de ReLU fonksiyonu nasıl uygulanır?

Yerel ağdaki tüm IP adreslerini bulun

Caffe | Kontrol başarısız oldu: hata == cudaSuccess (2 vs. 0) bellek yetersiz

TensorFlow Eğitimi

Bir TensorFlow değişkenine değer atamak nasıl?

ImportError: dinamik modül, modül verme işlevini tanımlamıyor (PyInit__caffe)

Makine öğrenimi modeli için "kayıp" ve "doğruluk" nasıl yorumlanır?

Tf.nn.conv2d tensorflow'da ne yapar?

TensorFlow'da değişken uzunluklu dizileri olan gruplar nasıl ele alınmalı?

Keras'ta BatchNormalization işlevini nereden çağırırım?

Alamofire'da NetworkReachabilityManager nasıl kullanılır

CNN'deki filtre sayısı nedir?

Tensorflow hata fonksiyonuna tam olarak L1 düzenli hale getirme nasıl eklenir

Keras modelini C++ 'a dönüştürme

Keras model.summary () sonucu - Parametre sayısını anlama

vPC ve ağ arayüzünü silmede sorun

dizi etiketlemesi için keras BLSTM