it-swarm.asia

Mac OS X komut satırından bir gruba kullanıcı nasıl eklenir?

bir gruba komut satırından bir kullanıcı eklemeye çalışıyor ancak nasıl olduğunu çözemiyor musunuz?

Özellikle bu Mac OS X Sunucu 10.5.8’de.

'admin' ve 'wheel' gruplarına kullanıcı eklemek ister

192
Meltemi
Sudo dseditgroup -o edit -a $username_to_add -t user admin
Sudo dseditgroup -o edit -a $username_to_add -t user wheel

Bunu dscl ile yapmak da mümkündür, ancak doğru şekilde yapmak için kullanıcının kısa adını grubun GroupMembership listesine eklemeniz, ve kullanıcının GeneratedUID'sini de grubun GroupMembers listesine eklemeniz gerekir. dseditgroup, tek bir işlemde her ikisine de bakar.

267
Gordon Davisson

Mac OS'nin daha yeni sürümlerine aynı cevabı arayanlar için şunu öğrendim:

Bir gruba kullanıcı eklemek için bu komuta ihtiyacınız var:

$ Sudo dscl . append /Groups/wheel GroupMembership username

Kullanıcımı, /Library/WebServer/Documents klasörünü değiştirebilmek için wheel grubuna eklemeye çalışıyordum. Bunun yanında, varsayılan olarak 755 olduğu gibi bu klasörün izinlerini değiştirmek zorunda kaldım. Şunu ile 775 olarak değiştirdim:

$ Sudo chmod -R 775 /Library/WebServer/Documents

Bu şekilde, klasörün sahibini değiştirmeden klasör içeriğini değiştirebilirim.

5
Brosig

Bu bağlantıya göz atın:

http://osxdaily.com/2007/10/29/how-to-add-a-user-from-the-os-x-command-line-works-with-leopard/

Bir kullanıcı eklemek, OS X ile birlikte gelen yerleşik GUI araçlarını kullanarak kolayca gerçekleştirilebilecek bir şeydir, ancak herhangi bir uzman kullanıcı komut satırını kullanarak elde edilen olası verimliliği takdir edebilir. Yani verimlilik ruhu içerisinde, Mac OS X sisteminize bir kullanıcı eklemek için gerekli adımlardır, hepsi iyi arkadaşımız Terminal.app.

Önemli olan burada:

Kullanıcının grup kimliği özelliğini oluşturun ve ayarlayın.

dscl / -create /Users/toddharris PrimaryGroupID 1000
5
user3463