it-swarm.asia

Google e-tablolarda aralıkları nasıl birleştirirsiniz?

Herhangi bir Google elektronik tablosundan aralıkları birleştirmek istiyorum.

Örnek

Sayfa1! A: A

{12, 131, 45}

Sayfa2! A: A

{12, 131, 46}

Bilinmeyen işlev

=formula_for_union_range(Sheet1!A:A; Sheet2!:A:A)

dönmeli

{12, 131, 45, 12, 131, 46}

Soru

Bu nasıl mümkün olaiblir?

34
oshliaer

Google Apps Komut Dosyası

Ve yine de soru senaryo ile ilgiliydi. Hala aşağıdaki kodu başarıyla kullanıyorum:

function unionRanges(e) {
 var result = [];
 var length = 0;
 var i = 0;
 try {
  for (i = 0; i < arguments.length; i++)
   length += arguments[i].length;
  if (length > 3000) return '#BIGRANGE';
  for (var i = 0; i < arguments.length; i++)
   result = result.concat(arguments[i].filter(function (el) {
    return el.join('').length > 0
   }));
  return result;
 } catch (err) {
  return JSON.stringify(err);
 }
}

E-tablo özelliği

Ancak, yukarıda belirtildiği gibi {}- notasyonu kullanmak daha kolaydır.

Dikey birleştirme

={Range(Cols=N);Range(Cols=N)}

Yatay birleştirme

={Range(Row=M),Range(Rows=M)}

Birleştirmek mümkün

={{,,};{,,}}

Ya da daha zor bir şey

={{;;},{;;}};{{;;},{;;}};{{;;},{;;}}

Argüman sınırlayıcıların yerel bağımlılıkları

Mevcut yerel ayarınız, argüman sınırlayıcı olarak , özelliğini destekliyorsa, dikey birleştirme için ; ve yatay birleştirme için , kullanmanız gerekir.

Aksi taktirde argüman sınırlayıcınız ; 'dır ve sırasıyla ; ve \ (boşluksuz) kullanmanız gerekir.

Sayfa 'Data 1'!A1:C20

|  Name |  Date  | Sum |
| Ethan  | 3/4/2017 | 31 |
| Logan  | 3/6/2017 | 62 |
| Brian  | 3/26/2017 | 61 |
|  ...  |   ...  | ... |

Sayfa 'Data 2'!A1:C20

| Name  |  Date  | Sum |
| Nathan | 3/30/2017 | 53 |
| Alyssa | 3/13/2017 | 72 |
| John  | 3/24/2017 | 79 |
| Megan  | 3/16/2017 | 10 |
|  ...  |   ...  | ... |

Birbirine bağlama

Dikey birleştirme

={'Data 1'!A1:C20;'Data 2'!A2:C20}
| Name |  Date  | Sum |
| Ethan | 3/4/2017 | 31 |
| Logan | 3/6/2017 | 62 |
| Brian | 3/26/2017 | 61 |
| ...  |    ... | ... |
| Nathan | 3/30/2017 | 53 |
| Alyssa | 3/13/2017 | 72 |
| John  | 3/24/2017 | 79 |
| ...  |    ... | ... |

Yatay birleştirme

={TRANSPOSE('Data 1'!A1:C20),TRANSPOSE('Data 2'!A2:C20)}
| Name |  Ethan |  Logan |  Brian  | ... |  Nathan |  Alyssa |  John  |
| Date | 3/4/2017 | 3/6/2017 | 3/26/2017 | ... | 3/30/2017 | 3/13/2017 | 3/24/2017 |
| Sum |    31 |    62 |    61 | ... |    53 |    72 |    79 |

Bununla ilgili daha fazla bilgi Google e-tablolarındaki aralıkları birleştirme

8
oshliaer

Bunları 1 sütuna birleştirip ardından benzersiz değerleri elde edebilirsiniz. Aşağıdaki formülü kontrol edin:

=UNIQUE({Sheet1!A:A;Sheet2!A:A})
54

Sadece kullan:

={sheet1!a:a; sheet2!a:a}
39
mik

Bir komut dosyası bunu kolayca yapabilse de, örneğin normal elektronik tablo formülleri kullanmanızı öneririz.

=transpose(split(join(";";Sheet1!A:A)&";"&join(";";Sheet2!A:A);";"))

Çoğaltmaları kaldırmak için, onu unique formülüne sarmanız yeterlidir:

=unique(transpose(...))

Ve sıralamak için ... =sort(...)

21

Sayfaları birleştirmek ve boş hücreli satırları hariç tutmak istiyorsanız formülünüzde FILTER işlevini kullanın:

=FILTER({Sheet1!A:A;Sheet2!A:A}, {Sheet1!A:A;Sheet2!A:A}<>"")
0
mgig

Diyelim ki:

  A  B  C  D  E  F
1: 1  2  3  4  5  6

Dilimleri satır veya sütun olarak birleştirmek mümkündür.

Ek sütunlar için (aynı satır) virgül kullanın. ={$A1:$C1,$D1:$F1} verimleri:

1  2  3  4  5  6

Ek satırlar (aynı sütunlar) için noktalı virgül kullanın. ={$A1:$C1;$D1:$F1} verimleri:

1  2  3
4  5  6
0
jbryanscott