it-swarm.asia

entity-framework

Entity Framework Katıl 3 Masalar

Bir alt nesnenin alt nesnesi Entity Framework 5'e nasıl dahil edilir?

Entity Framework 6 Hatası Belirtilen meta veri kaynağı yüklenemiyor

Bir veri sayfasını sorgulamanın ve varlık çerçevesi 4.1'de toplam sayımı elde etmenin daha iyi yolu?

Bir veya daha fazla varlık için doğrulama başarısız oldu. Daha fazla ayrıntı için 'EntityValidationErrors' özelliğine bakın.

EntityFramework.SqlServer.dll içinde 'System.Data.Entity.Core.EntityException' türünün bir istisnası oluştu, ancak kullanıcı kodunda işlenmedi

.ToList (), .AsEnumerable (), AsQueryable () arasındaki farklar nelerdir?

Entity Framework'te DBContext, DBSet <> başvuruları

Yeni varlık skalarını eklerken Entity Framework 4 eşleme parçası hatası

EF CF'deki POCO'lar için varsayılan değer nasıl ayarlanır?

İlk önce EF4 kodunu nasıl kaldırabilirim?

EF Kodu Önce bana hata veriyor IDENTITY_INSERT KAPALI olarak ayarlandığında 'Kişiler' tablosundaki kimlik sütunu için açık bir değer eklenemiyor.

önce entity framework kodunda, KeyAttribute’in birden fazla sütun üzerinde

Depoları Toplam Köklere Düşürmek

Varlık örneğini DbContext ile yenile

Entity Framework Validasyon karışıklığı - '128' maksimum string uzunluğu

Kod birinci vs Model / Veri tabanı ilk

Önce EF Kodu'ndaki bir tablo ilişkisinde Cascade Sil'in etkin olduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

Parametreleri DbContext.Database.ExecuteSqlCommand yöntemine iletmek nasıl?

Entity Framework Code-First - Bu EntityType için anahtarı tanımlayın.

Yabancı anahtar özelliklerden biri veya daha fazlası kullanılamaz duruma geldiğinden ilişki değiştirilemedi

Entity Framework 4.1 RC ile Cascade Silme işlemi gerçekleştirmek için Veri Ek Açıklamalarını kullanabilir miyim?

EF 4.1 Kodu İlk hata - SomeType varlık tipi geçerli bağlam için modelin bir parçası değil

Neden bu hatayı alıyorum: Aşağıdaki EntitySet/AssociationSet - Entity1 için eşleşme belirtilmedi

Varlık çerçeve kodu ilk boş yabancı anahtar

Entity Framework neden Saklı Prosedürün sütun bilgilerini göremiyor?

Bu Komutla ilişkilendirilmiş, önce kapatılması gereken açık bir DataReader zaten var.

Varlık Çerçevesi Zaman Aşımları

Entity Framework akıcı api nedir?

Varlık Çerçevesi - Önceden Tanımlanmış

Çözüm: Beklenmeyen sayıda satırdan etkilenen ifadeyi depolamak için güncelleme, ekleme veya silme (0)

Msgstr "Şu anda kullanımda olduğu için veritabanı bırakılamıyor". Nasıl düzeltilir?

Dinamik proxy'leri varlık çerçevesi 4.1 ve MVC3 ile etkinleştirmeli veya devre dışı bırakmalı mıyım?

Entity Framework Code First ve Bağlantı Dizesi Sorunu

"Veritabanından Güncelleme Modeli" tür değişikliği görmüyor

Neden. Yavaş mı? Birincil anahtar ile birden fazla varlık almanın en etkili yolu?

Dosya veya Montaj Oracle.DataAccess yüklenemedi

EF neden id sütununa NULL eklemeye çalışıyor?

Entity Framework 4: Tek Kayıt Seçme

System.Collections.Generic.Len nesne türünden eşleştirme yok, EF 4.3'te parametrelerle saklı proc yürütülürken listeleniyor

Entity Framework neden boş olanlar yerine <> boş listesini döndürüyor?

EntityFunctions.TruncateTime ve birim testleri

Birisi neden EF 5 beta’yı test ederken bu hatayı almaya devam ettiğimi anlayabilir mi?

Entity Framework CF ile ebeveyn öncesi çocuk varlıkları nasıl silinir?

'Update-Database' terimi bir cmdlet'in adı olarak tanınmıyor

Kullanılan SQL Server sürümü datetime2 veri tipini desteklemiyor mu?

Önce Entity Framework 4.1 Kodunda bir sınıf özelliğini yoksayma

Entity Framework’ün EF Migrations Add-Migration adımı neden veritabanı bağlantı dizesi gerektiriyor?

Bu mümkün mü, DbContext.SaveChanges () döndürür ancak bir istisnası yoktur?

Varlık Çerçevesi: Bir Veritabanı, Birden Çok DbContexts. Bu kötü bir fikir mi?

Entity Framework 5 - Dosya yüklenemedi veya Assembly EntityFramework, Sürüm = 5.0.0.0

EF Migrations: Geri alma son uygulanan geçiş mi?

EF - HTTP istekleri sırasında model istisna yaratılırken içerik kullanılamaz

Kod ilk kez veritabanı oluşturmaya çalıştığında istisna

Bir güvenlikını tersine mühendislik tesisi gezinti özelliği

Entity Framework modelini güncelledikten sonra, Visual Studio görünürmüyor

Varlık Çerçevesi Sağlayıcı türü yüklenemedi mi?

EF5 Bu hata mesajını almak: Veri tabanı model meta verileri içermediğinden model uyumluluğu kontrol edilemiyor

Entity Framework 5 Kodunu İlk Kullanarak bir Varlığa CreatedDate Ekleme

Entity Framework 6 + SQLite

CLR tipinin EDM tipine eşlenmesi EF 6 & 5?

Entity Framework: Yabancı Anahtarları geçersiz kılmak için Cascade-Delete nasıl yapılandırılır

Varlık Çerçeve Siparişini içerir

Entity Framework Fluent Api Tarafından Birincil Anahtar Olarak Birden Çok Sütun

Entity Framework 5.0 ile Veri Ek Açıklamaları (önce veritabanı)

Yabancı kod alanların alt çizgi kodunu ilk önce sözleşmeye göre nasıl kaldırırım?

ASP.NET MVC 4, Migrations - Bir üretim sunucusunda 'update-database' nasıl çalıştırılır

Entity Framework - geçerli komut zaman aşımı değeri nedir

YABANCI ANAHTAR KISITLIĞIN sınırlandırılması, döngülere veya çoklu basamaklı yollara neden olabilir - neden?

'System.Data.Entity.Internal.AppConfig' için type başlatıcı bir istisna attı

Entity Framework 5 ilk önce veritabanı oluşturmuyor

Bir ilişki Silinmiş durumda

EF 5. "Veri kaybına neden olacağı için otomatik geçiş uygulanmadı" - yalnızca sütun adını değiştirdi

DropCreateDatabaseIfModelChanges EF6 sonuçları System.InvalidOperationException: İçeriği destekleyen model değişti

EntityFramework 5.0'ı (ve diğer eski sürümleri) NuGet'ten nasıl yükleyebilirim?

Veritabanından varlık çerçevesi güncelleme modeli, tt sınıfında yeni eklenen tablo için cs sınıfı oluşturmuyor

Birden fazla veritabanını yapılandırma Entity Framework 6

EF6 ve çoklu yapılandırmalar (SQL Server ve SQL Server Compact)

Önce EF 6 veritabanı: Saklı yordamlar nasıl güncellenir?

Son Eklenti Ekleme komutunu nasıl geri alabilirim?

RemoveRange () ile toplu silme

'Veritabanından İlk Kod' Şablonu Visual Studio Entity Data Modelinde gösterilmiyor Wizard

Varlık Çerçevesi - Belirtilen meta veri kaynağı yüklenemiyor

Entity Framework 6.1 akıcı API ile Benzersiz Dizin Oluşturma

IDENTITY_INSERT, EntityFramework ile ekim sırasında 6 Kod İlk

Belirtilen anahtar çok uzundu; Maksimum anahtar uzunluğu, Entity Framework 6’da 767 bayt

Entity Framework: Tanınmayan öğe 'sağlayıcıları' istisnası

Entity Framework 6 kullanarak kayıt nasıl güncellenir?

Veritabanında zaten bir nesne var.

Varlık çerçevesini kullanarak iki veritabanındaki tabloları birleştirmek

Entity Framework 7'yi kullanarak sorguları nasıl günlüğe kaydedebilirim?

Neden Entity Framework 6.1.3 bir "System.Data.Entity.Infrastructure.TableExistenceChecker" türü yüklenemedi

EF 6 ve SQLite 1.0.96.0 için 'Entity Framework sağlayıcı bulunamadı'

Entity Framework 7 DbContext iskele

Önce EF6 Kodunda enum'a karşılık gelen bir tablo nasıl oluşturulur?

EF7: 'Eklenti' terimi bir cmdlet adı olarak tanınmıyor

Entity Framework Çekirdeği ile bir dizi liste nasıl devam ettirilir?

Database.EnsureCreated ve Database.Migrate'ı nasıl ve nerede arayabilirim?

Yeni bir DbContext'i çağırırken DbContextOptions'a neler giriyor?

Entity Framework Çekirdek geçiş zaman aşımı nasıl ayarlanır?