it-swarm.asia

django-forms

Django'da şifre girişi alanı nasıl oluşturulur?

ModelForm için Django TextField max_length doğrulama

__init __ () beklenmedik bir anahtar kelime argümanı 'kullanıcı' aldı

Özel bir kullanıcı modeli için Django auth UserAdmin kullanma

Django'da ModelForm ile oluşturulan form öğelerinin genişliğini değiştirme

Özelleştir/kaldır Django seçim kutusu boş seçeneği

Şablondan Django form widget'ı türünü alın

Django - Model.create () yöntemini geçersiz kılmak?

Django, csrf belirteçleri ve POST istekler

Django ModelForm'un gizli bir girişi olması

Kaydetmeden önce ModelForm nesnesine veri ekleyin.

Django'da kullanıcı adının olup olmadığını kontrol etme

Django varsayılan form değerlerini ayarla

Telefon numarasını Django modellerde saklamanın en iyi yolu nedir

AttributeError: modül Django.contrib.auth.views özelliği yoktur

Django - Giriş yaptıktan sonra kullanıcıyı kendi özel sayfasına yönlendirin -> mysite.com/kullanıcı adı

Django sınıfı temelli görünümlerde allow_required dekoratörleri nasıl kullanılır

QuerySet, Nesne özniteliği kimliği yok - Django

Hem Yarat hem de Güncelle için Django Sınıf Tabanlı Görünüm

Django istirahat çerçevesi birçok alana seri hale getirildi

Django manage.py: Bağımlılığından önce öncelikli göç

Django values_list vs değerler

Django'da CSS'yi nasıl kullanırım?

Django Formlarında css sınıfını tanımlayın

Django formları, kalıtım ve form alanlarının sırası

Seçim dizisi kullanılırken ChoiceField boş bir etiket göstermiyor

Boş İstek. Django Upload formları ile DOSYALAR

Django'da tarayıcı tipi nasıl tespit edilir?

"Next" parametresi, yeniden yönlendirme, Django.contrib.auth.login

Django Formlarında ilk doldurma

django tarih formatı 'gg-aa-yyyy'

dinamik olarak bir forma alan ekleme

CSRF Token'ı eksik veya yanlış

BooleanField içeren Django formu kontrol edilmedikçe her zaman geçersiz

Django form alanlarında varsayılan olarak boş queryset oluşturma

Django: Sınıf Tabanlı ListView'de arama formu

Django Formları: parametre oluşturmak için pass

Django JQuery Ajax Dosya Yükle

Django form - Django-bootstrap-datepicker-plus veri yakalama yapmıyor

ForeignKey seçimlerini Django ModelForm'da nasıl filtreleyebilirim?

Django’daki bir CharField’e yer tutucuyu nasıl eklerim?

Django form alanını gizli bir alana değiştirin

Django Formlar: geçerli değilse, hata mesajıyla formu göster

Django görünümünde 2 veya daha fazla queryset nasıl birleştirilir?

Django queryset filtresinde eşit olmayan bir değeri nasıl yaparım?

Django admin - satır içi satır içi (veya aynı anda üç model düzenleme)

Bir sorguda boş veya NULL adlar için filtreleme

Django: Bir modeli kaydederken kullanıcı kimliğini doldur

Django Admin'deki alanları yeniden boyutlandır

Django: URL kalıplarının listesini nasıl görebilirim?

Django kullanıcısının auth_user.username varchar olabilir (75)? Bu nasıl yapılabilir?

Django uluslararasılaşma dili kodları

Django "veritabanı dosyasını açamıyor"

Django Admin: İki farklı modeldeki alanlar aynı görünümde nasıl gösteriliyor?

UnicodeEncodeError: 'ascii' codec bileşeni karakteri kodlayamıyor

django.shortcuts.redirect kullanarak request.GET değişkeni ekleyin

Manager'a örnek örnekler üzerinden erişilemiyor

Django Model Alanı Varsayılan Aynı Modeldeki Başka Bir Alandan Dayalı

Django Sınıfı Tabanlı DeleteView Örneği

Django-AttributeError 'User' nesnesinin 'backend' özniteliği yok (Ama .... öyle mi?)

Django: Bir filtre sorgusundan ilk nesneyi al ya da oluştur

Django templates - dizeye dizeyi böl

Django "xxxxxx Nesne" admin eylem kenar çubuğunda özelleştirme görüntüler

CSRF doğrulaması başarısız oldu. İstek iptal edildi. django'da

5 saatten eski nesneler için Django sorgu tarihi

Django - _sqlite3 adlı bir modül yok

Site Eşleştirme Sorgusu Alma Django admin oluşturduktan sonra Hata Yok

Django admin'deki varsayılan sorgu setini geçersiz kıl

Django şablonlarında kullanıcı bilgisi al

Django Yönetici satır içi iç içe geçmiş

Django: Sınıf temelli görüşler bir seferde iki formu kabul edebilir mi?

Django'daki ImageField görüntüleri şablonda yüklenmiyor

Django'da kullanıcılar nasıl kaydedilir REST Çerçeve?

Django-rest-framework'te API için TokenAuthentication nasıl kullanılır

Django '/' URL'sinde görünen statik index.html

Django: Argümanlar '(' ',)' ve '{}' anahtar kelimelerinden oluşan 'detay' için ters

Get_queryset () yöntemini kullanın veya queryset değişkenini mi ayarlayın?

Django'da içerik nedir?

Django Rest Framework ve JSONField

Django 1.7 - değişiklikler tespit edilemeyen

Django'nun prefetch_related, GenericRelation ile çalışması mı gerekiyor?

API-View kullanarak Django-Rest-Framework'te sayfalandırma

Django 1.7'deki geçişler nasıl sıfırlanır

django 1.8 ve syncdb/migrate ile auth_user hatası

InvalidBasesError: [<ModelState: 'users.GroupProxy'>] için tabanlar çözülemiyor

Select_related ve prejanch_related arasında Django ORM'deki fark nedir?

ValueError: İlgili model u'app.model 'çözülemiyor

Geçerli URL, app /, bunlardan hiçbiriyle eşleşmedi

RuntimeError: Django.contrib.sites.models.Site sınıfı, açık bir app_label bildirmiyor ve INSTALLED_APPS içindeki bir uygulamada değil

Sayfa bulunamadı 404 Django media files

Django post_save sinyalinde değiştirilen alanları tanımlayın

django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: AUTH_USER_MODEL, kurulmamış 'auth.User' modelini ifade eder.

Django: TemplateDoesNotExist (rest_framework/api.html)

sql istatistik alırken django-debug-toolbar admin kırma

Django URL'leri TypeError: view, include () durumunda çağrılabilir veya liste/Tuple olmalı

Django Python dinlenme çerçevesi, kromda istenen kaynak üzerinde 'Erişim-Kontrol-İzin-Köken Yok' başlığı bulunmuyor, firefox'ta çalışıyor

TypeError alma: __init __ () eksik 1 gerekli konumsal argüman: 'on_delete' girişleri olan alt tablodan sonra ana tablo eklemeye çalışırken

django.db.migrations.exceptions.InconsistentMigrationHistory

Django 2.0 path error?: (2_0.W001) '(? P <' içeren, '^' ile başlar veya '$' ile biten bir rota vardır

Settings.py'daki sabitlere Django'daki şablonlardan erişebilir miyim?