it-swarm.asia

database

Veritabanı bölümleme - Yatay vs Dikey - Normalleştirme ve Satır Bölme arasındaki fark?

Belirleyici ve Belirsiz İlişkiler Hakkında Hala Kafası Karışık

NoSql vs İlişkisel veritabanı

Squirrel SQL içeren bir veritabanındaki tüm tabloları nasıl listeleyebilirim?

Normalizasyon - 2NF vs 3NF

"Varsayılan kullanıcı veritabanı açılamıyor. Giriş yapılamadı." SQL Server Management Studio Express'i yükledikten sonra

Bire bir ilişkiyi ne zaman kullanmalıyım?

OLTP ve OLAP nedir. Onların arasındaki fark ne?

Veritabanında aylık abonelik sistemi tasarlamak için iyi uygulamalar

Veritabanının normal formları nelerdir ve örnekler verebilir misiniz?

3NF ve BCNF arasındaki fark basit terimlerle (8 yaşına kadar açıklanmalıdır)

Facebook veritabanı tasarımı?

Sınırlı bir listeyi bir veritabanı sütununda depolamak gerçekten bu kadar kötü mü?

Eşsiz Kısıtlamaya Karşı Birincil Anahtar?

Tek bir tabloda birden fazla birincil anahtar alabilir miyim?

Delphi uygulamasında hangi gömülü veritabanı kullanılır?

Bir veritabanı 1: 1 ilişkisinin kullanılmasının bir anlam ifade ettiği bir zaman var mı?

SQL Veritabanında Birincil Anahtar Olarak Dizeler

Veritabanında zaman saklamanın en iyi yolu (ss: dd)

Bir veritabanı tasarlarken en önemli hususlar nelerdir?

MySQL kullanıcılarını yedekle

Tanımlayıcı ve tanımlayıcı olmayan ilişkiler arasındaki fark nedir?

Bir SQL Server Tablo sütununda bir dize nasıl değiştirilir

ABD Posta kodlarını veritabanında saklamak için bir tamsayı sütunu kullanmak iyi bir fikir midir?

NULL değerler veritabanı aramasındaki performansı nasıl etkiler?

Uygulama yapılandırması veya uygulama seçeneği ayarları için en iyi tablo tasarımı?

JDBC Bağlantı C3P0 kullanarak havuzlama

Bir tablonun şemasını MySQL veritabanında nasıl gösteririm?

Veritabanı: Coğrafi konum verilerini sorgulamanın en iyi yolu?

SQL: NULL değerleri kullanma, varsayılan değerleri kullanma

NoSQL veri deposunu kullanarak hangi ölçeklenebilirlik problemleriyle karşılaştınız?

SQL Server veritabanında Tek Sıralı bir yapılandırma tablosu kullanma. Kötü bir fikir?

Denormalizasyon hangi şekilde veritabanı performansını iyileştirir?

Master ve slave'in Mysql replikasyonunda farklı veri tabanları varsa, nasıl Mysql DB yeniden senkronize edilir?

Oracle'da bir kayda işaret eden yabancı anahtar bağımlılıkları nasıl bulunur?

Veritabanında Enum depolamak için en iyi yöntem

MongoDB - Cassandra

SQL veritabanını neden kullanmalı?

Ayrı bir raporlama veritabanı ne zaman oluşturulur?

SQLite'de bir alt dizini nasıl arayabilirim?

80 milyon kayıdın yer aldığı ve endeks eklendiği tablo 18 saatten fazla sürüyor (veya sonsuza kadar)! Şimdi ne olacak?

mysql sunucusu port numarası

E-posta adresini birincil anahtar olarak kullan?

İki tablo sütunun oracle sütununda nasıl karşılaştırılır

İlişkisel bir veritabanında hiyerarşik verileri saklama seçenekleri nelerdir?

Yönetici kullanıcılarının ön uç kullanıcılarla aynı tabloda olması iyi bir veritabanı tasarımı mıdır?

İşlevsel bağımlılık ve normalleşme

Veritabanı tasarımı: Hesap bakiyesini hesaplama

Veritabanındaki bire bir ve bire çok ilişki arasındaki fark

Veri bütünlüğü ve veri tutarlılığı arasında bir fark var mı?

SQL Azure veritabanını yerel geliştirme sunucuma nasıl kopyalarım?

MySQL sorgusu, MAX () + GROUP BY

MySQL saklı yordamlar bunları kullanır veya kullanmaz

Visual Studio Ultimate 2010'da MySQL.Data'yı Referans Olarak Ekleme

Msgstr "Şu anda kullanımda olduğu için veritabanı bırakılamıyor". Nasıl düzeltilir?

CodeIgniter veritabanı oluşturma kapatılmıyor

Tam bir şema dökmek için mysqldump tarafından gerekli minimum GRANT? (TRIGGER'ler eksik !!)

H2'nin Katıştırılmış Veritabanları verileri nerede depolar?

Pyodbc için 'veri kaynağına bağlanılamıyor' nedeni nedir?

Özyinelemeli bir ilişki için veritabanı tasarımı

veritabanlarında kardinalite nedir?

PostgreSQL döküm dosyasını Postgres veritabanlarına nasıl geri yükleyebilirim?

CSV dosyasını içe aktarmak için Oracle'da SQL LOADER'ı kullanma

Veritabanları için yatay ve dikey ölçekleme arasındaki fark

yabancı anahtar alana boş değer iletmek nasıl?

pc adına bağlanılamıyor\SQLEXPRESS

.Sql.gz dosyasını kullanarak veritabanını geri yüklerken gunzip yakınında SQL sözdizimi hatası

Bir SQL dökümü veritabanını geri yüklerken ikili modunu etkinleştir

Çokluk vs Kardinality

SQL Server 2012 Management Studio'da neden "var olan veritabanına olan bağlantıları kapat" seçeneği gri olarak gösteriliyor?

Uzak bir sunucuya MySQL veritabanını nasıl yedekleyebilirim?

Android SQLite Veri Tabanı, NEDEN masa açıp yükseltme konusunda yeniden

iki sütunu mysql içindeki mevcut sütun adıyla bire bir eşleştirmek nasıl?

Bir bak dosyası SQL Server Express'e nasıl alınır

Sequelize.js: geçişler ve senkronizasyon nasıl kullanılır?

Laravel : Üretim verileri için Göçler ve Tohumlama

SQL Server'da kayıtları sildikten sonra kimlik tohumunu sıfırla

ORA-12528: TNS Dinleyici: tüm uygun ayarları yeni engelliyor. Örnek "CLRExtProc", durumu BİLİNMİYOR

SQL Server 2008 R2 Tek Kullanıcı Modunda Sıkıştı

Tek kullanıcı modundan çoklu kullanıcıya veri tabanı nasıl değiştirilir

Başlangıç ​​veritabanı yöneticisi komutu verilmedi. Sqlstate = 57019

Bekle-öl ve yara bekle arasındaki fark nedir?

Bir veritabanı şeması vs bir veritabanı şeması?

Varlık Çerçevesinde Varolan Bir Tabloya Yeni Bir Sütun Ekleme

Bir tablo alanı nedir ve neden kullanılır?

MySQL Hatası: 'Erişim için kullanıcı reddedildi' root '@' localhost '

Room veritabanında aynı türde nesnelerle birden fazla tablo

LARAVEL 5.5 - Eloquent Model ile FORM'dan Veritabanına Veri Eklemek

MongoDB Pusulası kullanarak bağlanma

Bir DB bağlantısını daha sonra görüntülemek için önbelleğe alma/yeniden kullanma

Uygulama geliştiricileri tarafından yapılan veritabanı geliştirme hataları

Her tablonun birincil anahtarı olmalı mı?

İstemci ip adresi için maksimum uzunluk

Veritabanı şemasının amacı nedir?

MySQL veritabanı tablosunda maksimum kayıt sayısı

MySQL URL, Host, port ve kullanıcı adımı nasıl öğrenirim?

Veri tabanı ve şema arasındaki fark

MySQL'deki tüm tablolar için tüm sütunların isimlerini nasıl alabilirim?

MySQL'de Şema / Veri Tabanı Arasındaki Fark

SQL ON DELETE CASCADE, Silme Hangi Yoldan Oluşur?