it-swarm.asia

configuration

Bir yapılandırma dosyası hangi noktada bir programlama dili haline gelir?

Özel yapılandırma dosyasını C # ile okuyun (Framework 4.0)

App.config C # içindeki Özel Config bölümü

Hadoop 2.2.0'da HDFS yapılandırma dosyası nerede?

Docker'da env dosyasının Kubernetleri eşdeğeri

ConfigurationElementCollection ile bir ConfigurationSection nasıl uygulanır?

Tam yol verilen bir modül nasıl alınır?

ssl_error_rx_record_too_long ve Apache SSL

C # koduyla Ağ ayarlarını (IP Adresi, DNS, WINS, Ana Bilgisayar Adı) nasıl değiştirirsiniz?

Log4net'i log.IsDebugEnabled true olacak şekilde nasıl yapılandırabilirim?

Tomcat’taki tek bir dizin için Symlinks’i yapılandırma

Log4j XML config dosyası kullanılarak Hazırda Bekletme günlüğünü yapılandırma?

Windows Hizmet Yapılandırma Dosyası C #

.NET 3.5 - Yapılandırma sistemi özel durum başlatılamadı

Harici dosyadaki Log4Net config çalışmıyor

Windows Forms Uygulamasına uygulama ayarları nasıl kaydedilir?

WCF, MyService.svc? Wsdl dosyasını görüntülerken alan adı yerine bilgisayar adını kullanmıyor

.NET, Java Properties sınıfına eşdeğer bir özellik dosyasını yükleyip ayrıştırabilir mi?

ASP.NET Geliştirme sunucusu başlatılamıyor çünkü '1900' bağlantı noktası kullanılıyor

Bağlantı dizesini değiştir ve çalışma zamanında app.config'i yeniden yükle

Hangi yapılandırma dosyasının kullanıldığını belirleme

Rails uygulamam için özel yapılandırma seçenekleri oluşturmanın en iyi yolu?

Satır numaralarını Eclipse'de nasıl gösterebilirim?

App.config dosyasını sınıf kütüphanesiyle kullanma

WCF bilinen türlerini programsal olarak nasıl yapılandırırsınız?

Yapılandırma dosyaları için XML, neden?

Java.library.path Eclipse'den nasıl ayarlanır

Dışa Dönme Grails Veri Kaynağı yapılandırması

.Net Windows hizmetini 64 bit makinede 32 bit olarak çalıştırmaya zorlama

ASP.NET (Visual Studio) sunucu yapılandırması için varsayılan sayfayı ayarlama

Log4j düzgün bir şekilde nasıl başlatılır?

Ayarları app.config veya web.config'ten .net'te okuma

SpringMVC tüm istekleri işlemek, ancak statik içerik dizinlerini dışlamak için yapılandırılabilir mi?

Java_HOME’yu OSX’te neye ayarlamalıyım?

Eclipse JVM yapılandırması

.Properties dosyasındaki özelliğe göre Spring config dosyasını içe aktar

Powershell: Farklı bir kullanıcı adı/şifreyle bir ağ sürücüsünün nasıl haritalanacağı

Seçenekler, Ayarlar, Özellikler, Yapılandırma, Tercihler - ne zaman ve neden?

Eclipse yapılandırması nasıl paylaşılır?

En üstteki dizinden çıkmak için bir öncü ../ kullanılamaz

SQL Server veritabanında Tek Sıralı bir yapılandırma tablosu kullanma. Kötü bir fikir?

Yapılandırma verilerini yönetmenin en iyi yolu nedir

Hizmetin sıfır uygulama (altyapı dışı) uç noktası var

İPhone'da bir yapılandırma profili yükleme

Application_ENV'yi sanal Host config ile ayarlayın ve bunu okuyun. PHP

Bir Vim oturumunun şu anda hangi renk planını kullandığı nasıl anlaşılır

Bash betiğini kullanarak config dosyasını değiştir

SSIS bağlantı dizesini bir config dosyasından dinamik olarak nasıl ayarlayabilir

Metni vim'e yapıştırırken otomatik girintiyi kapatma

URL'ler için varsayılan Ana Bilgisayarı raylarda nasıl ayarlarım?

WCF istemcisi bitiş noktası: <dns> olmadan SecurityNegotiationException

Sorun eşlemesi HttpHandler -> HTTP Hatası 404 Bulunamadı

Git (git config --global) nasıl kullanılır?

ImportError: apache üzerine Django mod_wsgi config kurulumunda Django.core.handlers.wsgi adlı bir modül yok

Postgreslerim * .conf dosyalarım nerede?

Python'daki komut satırında yapılandırma seçeneklerinin geçersiz kılınmasına izin vermenin en iyi yolu hangisidir?

Mevcut ekran yönünü nasıl alabilirim?

notepad ++ kullanıcı katlama ile tanımlanmış bölgeler

Eclipse: HTML/Javascript Dosyaları için Çalışma Yapılandırmasını Ayarlama

Yan yana yapılandırması yanlış olduğu için uygulama başlatılamadı

Assembly özelliğinden Log4net yapılandırması yapılandırma dosyasını yüklemiyor

C++ Eclipse ve CDT kullanarak MinGW ile nasıl derlenir ve çalıştırılır?

Cygwin: Windows yolunu içeren bir yol değişkeni kullanmak (içinde boşluk)

Vim dışına ayarlanmış fare ile yazı kopyalama = a etkin

İşbirliği yaparken yapılandırma dosyaları nasıl yönetilir?

Tutulması sırasında otomatik tamamlama öğesini seçmek için Sekme?

bir sınıf kütüphanesi için app.config

Bir config dosyasında ters eğik çizgiden kaçmam gerekir mi?

Visual studio - proje yapılandırmalarını kaldıramıyor

Node.js dağıtım ayarları/yapılandırma dosyaları nasıl depolanır?

Eclipse'deki pyydhon'a python modülleri eklemek, içe aktarma hatasına neden olur?

Bash betiği ile şablonlardan yeni dosya oluştur

Android'de yapılandırma dosyası. Bu var mı?

JPA 2.0: PersistenceUnit * öğesinin varlık sınıflarını farklı kavanozdan * otomatik olarak ekleme

Android onConfigurationChanged çağrılmıyor

Tek bir projede logback ile çoklu konfigürasyonlar nasıl kullanılır?

Nasıl düzeltilir: İşleyici "PageHandlerFactory-Integrated", modül listesinde "ManagedPipelineHandler" hatalı bir modüle sahiptir.

C++ ile basit bir yapılandırma dosyası ve ayrıştırıcı oluşturma

Vim'de nasıl gerçek bir sekme karakteri ekleyebilirim?

OpenSSL ve openssl.conf dosyasını okuma hatası

<Context: annotation-config> vs <context: component-scan> arasındaki fark

Jenkins ve çoklu yapılandırma (matris) işleri

Oracle SQL Developer'da dili (ingilizce) nasıl değiştirebilirim?

Çeşitli yapı yapılandırmaları için farklı app.config nasıl seçilir

ConfigurationElementCollection ve Linq

Redis - Uzak Sunucuya Bağlan

Windows'ta PATH'e ssh ekleyerek, tam olarak ne yazarım?

Tüm log4net seviyelerim neden yanlış?

Girilen veri çok fazla

Kod veya betik (sorgu) ile zaten kurulu veritabanını ifade eden sql sunucusuna tcp\ip uzak bağlantılarını etkinleştir

Java sınıfından application.conf özelliklerine Play! 2.0

activeRecord'un kullandığı veritabanı adı nasıl kontrol edilir

sendmail: ubuntu'da sendmail nasıl yapılandırılır?

XCode'da bağımsız çalışma zamanı ayarları kümesi nasıl yapılandırılır

Bildirim/uyarı üzerine komut dosyası çalıştırmayı durdur

Management Portal'dan bir aboneliği tamamen kaldırın

"Yasaklanmış Bu sunucuya bağlan izniniz yok" hata mesajı

Eclipse çalışma alanı meta verilerini temizleme

date_default_timezone_set ('UTC') tutarak

Datanode işlemi Hadoop'ta çalışmıyor