it-swarm.asia

comments

Şimdiye kadar karşılaştığınız kaynak koddaki en iyi yorum nedir?

Bir JSP ifadesi nasıl yorumlanır?

Yorumlar JSON'da kullanılabilir mi?

Arayüz, uygulama veya her ikisini de yorumlayınız.

Notepad ++ 'da kod yorumlanması

Eclipse’in Java kod biçimlendiricisinin blok yorumlarını yoksaymasını sağlamak

SQL yorum başlığı örnekleri

Çok Satırlı Yorum Geçici Çözümler?

XML'de iç içe geçmiş yorumlar?

Shell komut dosyasında bir satır kümesini yorumlayarak

Bash komut dosyasında yorum yapma

Python dosyalarının ortak başlık formatı nedir?

Vim'de yorum yapma/yorumlanmayan satırların hızlı yolu nedir?

YAML'daki yorumları nasıl engellersiniz?

Yorumları C/C++ kodundan kaldır

Bash için satır içi yorumlar?

XML'deki bir etiket bloğunu nasıl yorumlayabilirim?

Ruby'de Çok Hatlı Yorumlar?

herhangi bir IE8 var sadece css kesmek?

HTML kodunda yorum yapma/yorumlanma

Visual Studio 2010 C++ 'da /// için XML dokümantasyon yorumları oluşturun

Java özellikleri dosyasında çok satırlı yorum yapabilir miyiz?

JavaScript IE algılama, neden basit koşullu yorumlar kullanmıyorsunuz?

Markdownuyla yorumlar

vb.net'te çok satırlı yorum

FIXME, TODO, ???, kullanarak Xcode?

JavaScript yorumlarının eşleşmesi/değiştirilmesi için RegEx (hem çok satırlı hem de satır içi)

Lisp yorum kongre

Mac'te Aptana Studio 3'te/* ... */ile birden fazla satırın yorumlanmasının kısayolu nedir?

Facebook yorum widget'ı akışkan genişliği nasıl yapılır?

Python'da çok satırlı yorum oluşturmanın yolu?

Dosyadaki satırları okumak ve # ile Bash ile satırlardan kaçınmak

Notepad ++ kullanarak bir dosyadaki tüm yorumları silmenin bir yolu var mı?

Internet Explorer'a özgü CSS veya Internet Explorer'a özgü JavaScript kodu gibi belirli durumlar için yalnızca Internet Explorer 10'u nasıl hedeflerim?

Bir toplu iş/cmd içinde "yorum yapma" (yorum ekleme) nasıl yapılır?

Visual Studio 2012'de yorum yapmak ve yorumlamak için hangi kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz?

Tek satır CSS satırlarını // ile yorumlamak kötü bir uygulama mı?

Toplu iş dosyalarında hangi yorum stilini kullanmalıyım?

Office VBA Düzenleyicisi'nde kod yorum ve uncomment nasıl

Ruby'de satır içi yorumlar

<! - [eğer! IE]> çalışmıyor

Npm yüklemesi için package.json dosyasına nasıl yorumlar eklerim?

heroku, postgreSQL, Django, yorumlar, tastypie: Hiçbir operatör verilen isim ve argüman tipiyle eşleşmiyor. Açık tür yayınlar eklemeniz gerekebilir

XML'de tek bir satır nasıl yorumlanır?

Internet Explorer 11, Internet Explorer 8 belge modunu taklit ederken neden koşullu yorumları onurlandırmıyor?

Xcode Komut Slash Kısayolu Sadece Bazen Çalışıyor

/ ** ve / * Java Yorumlarında

Java kodunu neden belirli Unicode karakterlerle yorumlarda yürütülüyor?

Almanca klavyeyle Pycharm’te yorum kodu

Visual Studio 2015'te Visual c # blok yorumu için klavye kısayolu?

Swift: Anlamak // MARK

HTML dosyalarında görsel stüdyo kodu yorumu

İçinde `` `` [eğer lt IE 9] '

Yorumlar bir Jenkinsfile dosyasına eklenebilir mi?

Bash'te çok satırlı yorumlar oluşturmanın yolu?

Nasıl Apache httpd.conf içine tam bir satır olarak yorum eklenir?

Visual Studio Kodundaki haberleşmenin kısayolu nedir?

Eclipse'de bir bloğa nasıl yorum yapılır?

Perl'de çok satırlı bir yorumu nasıl girebilirim?

.Gitignore'daki yorumlar?

Xcode'da blok yorum yapmak için bir kısayol var mı?

TypeScript yorumları için sözdizimi nerede belgelenmiştir?

Build.gradle dosyasına yorum yazmak için kullanılan sözdizimi nedir?

'# - * - kodlama: utf-8 - * -' aynı zamanda Python'da bir yorum mu?

Bir .ASPX sayfasındaki biçimlendirmeyi yorumlamanın bir yolu var mı?

Neden Python çok satırlı yorumlara sahip değil?

Bir CSV dosyası yorum yapabilir mi?

Vim'in config dosyalarında nasıl yorum yapılır: ".vimrc"?

Windows komut satırına nasıl yorum yaparım?

R'de çok satırlı yorum yapmak mümkün müdür?

Visual Studio'nun Eksik XML Yorum Uyarısını Devre Dışı Bırakma

MySQL'e nasıl yorum ekleyebilirim?

Çok satırlı komut için satır yorumu nasıl yapılır?

Razor görünümünde nasıl yorum yazılır?

Xcode 5'deki yeni dokümantasyon komutları nelerdir?

Seçim yorum yapamıyorum

'# Noqa' Python yorumlarında ne anlama geliyor?