it-swarm.asia

coding-style

Python programlamada boşluklara karşı sekmeler

#ifdef vs #if - hangi kod bölümlerinin derlenmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir yöntem olarak daha iyi/daha güvenli?

ruby/Ruby on Rails bellek sızıntısı tespit

Bir Java arayüzündeki yöntemler, kamuya açık erişim değiştiricisi olan veya olmayan ilan edilmeli midir?

'İf' ifadelerinde çok hatlı koşullar oluşturma

C++: "std :: endl" vs "\ n"

HTML özellikleri için tekli tırnak kullanmak doğru mudur?

Null Coalescing operatörünü kullanmanın benzersiz yolları

Bir fonksiyondan çok değerli nasıl döndürülür?

Özel yöntem adlandırma kuralı

Python içe aktarma kodlama stili

Bir dizginin listedeki bir öğe içerip içermediğini kontrol edin (dizelerin)

SQL biçimlendirme standartları

Hangi SQL kodlama standardını takip ediyorsunuz?

Malloc () bitişik bir bellek bloğu ayırır mı?

Önde gelen bir alt çizgi ile anlaşma nedir PHP sınıf yöntemleri

Uzun kod satırlarını kırarsanız, bir sonraki satırdaki maddeleri nasıl girintilersiniz?

Özel üye değişkenleri için C # kodlama standartları

Java’da kullanılmayan ithalatı temizlemek için herhangi bir sebep dağılmıyor mu?

c #: "System.Object" ve "object" arasındaki fark

Neden C++ sınıflarında üye değişkenlerin öneklerini kullan

Veri için ortak mülkleri ve özel alanları veya ortak alanları kullanmalı mıyım?

Kullanılmayan başlıkları bulmak için araçlar?

<STYLE> bir HTML belgesinin <HEAD> içinde olmak zorunda mı?

Numaralandırma için tekil mi, çoğul mu?

Kuralların Adlandırılması: Bir boole döndüren bir yönteme ne ad verilir?

Bir looooong tek satır dizesini C # ile bildirme

Taahhüt mesajları şimdiki zaman veya geçmiş zamanda mı yazılmalıdır?

Ruby Style: İç içe geçmiş bir karma öğesinin olup içerdiği kontrol etme

Java'da değişken veya sınıf adlarının önünde _ (alt çizgi) için bir standart var mı?

Yöntem parametreleri yerine karmaları geçirme

Std :: for_each 'in döngü için avantajları

ApplicationContext ile inflater kullanıldığında Theme/Style uygulanmaz

Bir std :: vector yineleyicisinin dizinini almanın en etkili yolu nedir?

Dosya sonunda boş satır olması neden önerilir?

style.display = 'none', krom içindeki seçenek etiketlerinde çalışmaz, ancak firefox'ta çalışır

Boole sabitlerine karşı açıkça karşılaştırılması, örneğin; Java'da (b == yanlış)?

typeof! == "undefined" vs.! = null

Python `x Yok ise` ya da x değilse Yok`?

Operatör olarak 'VE' vs '&&'

HTML veya JavaScript için önerilen maksimum satır uzunluğu var mı?

Bir if..else bloğu sonucu bir değişkeni nasıl atayabilirsiniz?

Python'da parametrelerin zorunlu isimlendirilmesi

Python'da boş bir liste oluşturma

Java yapıcısı stili: denetleme parametreleri boş değil

Kod Yazım Kuralları - Adlandırma Numaraları

Kural adlandırma C # statik alanları nedir?

Neden "else", "x sonra dönerse" den sonra nadiren kullanılır?

Dosyaları SSH üzerinden nasıl düzenlersiniz?

Bir sınıfı başlatılmaya zorlamak nasıl?

Kod satırı sarma - uzun çizgiler nasıl kullanılır

HTML kodunda yorum yapma/yorumlanma

Neden while döngüsü yerine for döngüsü kullanmalıyım?

Standart Python dokümantasyon formatı nedir?

Opak C yapıları: nasıl ilan edilmeli?

Birden fazla CSS stilini JavaScript'te nasıl ayarlayabilirim?

Neden def main () kullanılır?

'İf' durumunda Boole denetimi

XSS saldırıları ve stil özellikleri

Çoklu veya Tek Denemeli Yakalama

Bir anahtarda 'goto' kullanın?

A fonksiyonu sadece B fonksiyonu için gerekliyse, B içinde A tanımlanmalıdır

Çok satırlı girinti için kod stili 'if' deyimi?

C #: ilk harf büyük harfle yazılmış isimler?

Bir boolean alanı için, alıcı/alıcı için adlandırma kuralı nedir?

Bir sayıyı JavaScript'te dizeye dönüştürmenin en iyi yolu nedir?

Main (String args []) ve main (String [] args) arasında bir fark var mı?

Yazmanın daha iyi bir yolu var mı v = (v ==? 1: 0);

switch-case'de küme parantezleri kullanırken 'break' ifadesi

Android için Kodlama Stili Standartları

Sözlükteki bir değerin tanımlanıp sıfır uzunluğa sahip olup olmadığını kontrol etmenin en Pythonic yolu

Java’da kaşlı ayraçlar kullanmazsam sorun olur mu?

Java Kuralları: Sınıfın içinde alıcıları/ayarlayıcıları kullanın.

Öğe için üst alma hatası: '@Android: style/TextAppearance.Holo.Widget.ActionBar.Title' verilen adla eşleşen kaynak bulunamadı.

Ne zaman kullanılır! () Veya! = Ne zaman boş değilse

Yine yine dize üzerinde vs eklemek vs concat +

Bir dizenin bir diziden dizelerin herhangi birini içerip içermediğini test edin

Sözlükler ve varsayılan değerler

Vim ve PEP 8 - Python Kodu için Stil Kılavuzu

Bir segmenti numaralandırmanın en zarif yolu nedir?

C'deki dönüş değerlerini yoksayma

Toplu iş dosyalarında hangi yorum stilini kullanmalıyım?

Python: sys.exit veya SystemExit farkları ve önerileri kullanarak

Yıkıcıyı manüel olarak çağırmak her zaman kötü bir tasarımın işareti midir?

Python kodunu PEP8 ile uyumlu olacak şekilde dönüştürme aracı

CamelCase'deki Kısaltmalar

MVC Görünümlerini Anlama PHP

Python `import x` ve` x import x `ifadelerini sıralamanın doğru yolu nedir?

appcompat_v7: Öğe için üst öğe alma hatası: Belirtilen adla eşleşen kaynak bulunamadı

Pylint geçersiz sabit isim

Sublime Text 3'te 80 karakter / sağ kenar boşluğu

AngularJS Stil Rehberleri - Todd Motto - John Papa ve Minko Gechev

Python kodlama sözleşmesi "Bloktan önce yanlış girintiye devam edildi: pylint bulundu

Visual Studio 2015 - Kod stili ayarları

Python docstring'de bir parametre tanımının çok satırlı açıklaması

Çok alanlı sınıfları zarif bir şekilde nasıl başlatabilirim?

FxCop Öldü mü? VS2015 ile birlikte kullanılabilir mi?

Uygulamanın çökmesini önlemek için try/catch kullanma

Shell komut dosyasında çift sütun :: nedir?

Visual Studio 'Kod Stili ayarları'nı .editorconfig olarak dışa aktarın