it-swarm.asia

كيفية حذف جميع السجلات من الجدول في sqlite مع الروبوت؟

يحتوي تطبيقي على زرين ، الزر الأول هو حذف السجل الخاص بإدخال المستخدم والزر الثاني هو حذف جميع السجلات. لكن عندما أرغب في حذف البيانات ، تظهر الرسالة
"تم إيقاف تطبيقك بقوة".

يرجى التحقق من الكود واعطائي بعض الاقتراحات.

public void deleteAll()
{
  //SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  // db.delete(TABLE_NAME,null,null);
  //db.execSQL("delete * from"+ TABLE_NAME);
  db.execSQL("TRUNCATE table" + TABLE_NAME);
  db.close();
}

و

public void delete(String id)
{
  String[] args={id};
  getWritableDatabase().delete("texts", "_ID=?", args);
}

لكنه يظهر الخطأ التالي سجل القط.

03-07 15:57:07.143: ERROR/AndroidRuntime(287): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287): Java.lang.NullPointerException
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at com.example.MySQLiteHelper.delete(MySQLiteHelper.Java:163)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at com.example.Settings$4.onClick(Settings.Java:94)
-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at com.Android.internal.app.AlertController$ButtonHandler.handleMessage(AlertController.Java:158)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at Android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.Java:99)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at Android.os.Looper.loop(Looper.Java:123)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at Android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.Java:4203)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at Java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at Java.lang.reflect.Method.invoke(Method.Java:521)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at com.Android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.Java:791)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at com.Android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.Java:549)
03-07 15:57:07.153: ERROR/AndroidRuntime(287):   at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
148
Sandip Armal Patil

فاتتك مساحة: db.execSQL("delete * from " + TABLE_NAME);

أيضًا ليست هناك حاجة لتضمين * ، الاستعلام الصحيح هو:

db.execSQL("delete from "+ TABLE_NAME);
317
viplezer
db.delete(TABLE_NAME, null, null);

أو ، إذا كنت تريد أن تقوم الدالة بإرجاع عدد الصفوف المحذوفة ،

db.delete(TABLE_NAME, "1", null);

من وثائق SQLiteDatabase حذف الطريقة:

لإزالة جميع الصفوف والحصول على تمرير عدد "1" كـ whereClause.

153
Paolo M

لحذف جميع الصفوف داخل الجدول ، يمكنك استخدام:

db.delete(TABLE_NAME, null, null);
41
Burakito

لا يدعم SQLite الأمر TRUNCATE. يجب عليك استخدام ما جربته في السطر السابق:

DELETE FROM `TABLE_NAME`;

ملاحظة يمكنك تحسين البرنامج عن طريق استخدام نفس مثيل اتصال قاعدة البيانات لجميع استفساراتك إلى قاعدة البيانات المحددة بدلاً من إنشاء واحدة جديدة لكل استعلام.

25
Itay Grudev

ليست هناك حاجة لاستخدام وظيفة "execute". عملت التعليمات البرمجية التالية لي :::

  db.delete(TABLE_NAME,null,null);
  db.close();
18
gaurav
SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.execSQL("DELETE FROM tablename"); //delete all rows in a table
db.close();

هذا العمل بالنسبة لي :)

6
Cristiana Chavez

جرب هذا الرمز لحذف جميع البيانات من جدول ..

String selectQuery = "DELETE FROM table_name ";
Cursor cursor = data1.getReadableDatabase().rawQuery(selectQuery, null);
5
Gaurav

أنا استخدم هذه الفئة للتعامل مع قاعدة البيانات. آمل أن تساعد بعضًا في المستقبل.

ترميز سعيد.

public class Database {

private static class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {

  /**
   * Database name
   */
  private static final String DB_NAME = "db_name";

  /**
   * Table Names
   */
  public static final String TABLE_CART = "DB_CART";


  /**
   * Cart Table Columns
   */
  public static final String CART_ID_PK = "_id";// Primary key

  public static final String CART_DISH_NAME = "dish_name";
  public static final String CART_DISH_ID = "menu_item_id";
  public static final String CART_DISH_QTY = "dish_qty";
  public static final String CART_DISH_PRICE = "dish_price";

  /**
   * String to create reservation tabs table
   */
  private final String CREATE_TABLE_CART = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS "
      + TABLE_CART + " ( "
      + CART_ID_PK + " INTEGER PRIMARY KEY, "
      + CART_DISH_NAME + " TEXT , "
      + CART_DISH_ID + " TEXT , "
      + CART_DISH_QTY + " TEXT , "
      + CART_DISH_PRICE + " TEXT);";


  public DBHelper(Context context) {
    super(context, DB_NAME, null, 2);

  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL(CREATE_TABLE_CART);


  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int arg1, int arg2) {
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + CREATE_TABLE_CART);
    onCreate(db);
  }

}


   /**
   * CART handler
   */
   public static class Cart {


  /**
   * Check if Cart is available or not
   *
   * @param context
   * @return
   */
  public static boolean isCartAvailable(Context context) {

    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();
    boolean exists = false;

    try {
      String query = "SELECT * FROM " + DBHelper.TABLE_CART;
      Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);
      exists = (cursor.getCount() > 0);
      cursor.close();
      db.close();
    } catch (SQLiteException e) {
      db.close();
    }

    return exists;
  }


  /**
   * Insert values in cart table
   *
   * @param context
   * @param dishName
   * @param dishPrice
   * @param dishQty
   * @return
   */
  public static boolean insertItem(Context context, String itemId, String dishName, String dishPrice, String dishQty) {

    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase();
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(DBHelper.CART_DISH_ID, "" + itemId);
    values.put(DBHelper.CART_DISH_NAME, "" + dishName);
    values.put(DBHelper.CART_DISH_PRICE, "" + dishPrice);
    values.put(DBHelper.CART_DISH_QTY, "" + dishQty);

    try {
      db.insert(DBHelper.TABLE_CART, null, values);
      db.close();
      return true;
    } catch (SQLiteException e) {
      db.close();
      return false;
    }
  }

  /**
   * Check for specific record by name
   *
   * @param context
   * @param dishName
   * @return
   */
  public static boolean isItemAvailable(Context context, String dishName) {

    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();
    boolean exists = false;

    String query = "SELECT * FROM " + DBHelper.TABLE_CART + " WHERE "
        + DBHelper.CART_DISH_NAME + " = '" + String.valueOf(dishName) + "'";


    try {
      Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);

      exists = (cursor.getCount() > 0);
      cursor.close();

    } catch (SQLiteException e) {

      e.printStackTrace();
      db.close();

    }

    return exists;
  }

  /**
   * Update cart item by item name
   *
   * @param context
   * @param dishName
   * @param dishPrice
   * @param dishQty
   * @return
   */
  public static boolean updateItem(Context context, String itemId, String dishName, String dishPrice, String dishQty) {

    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase();
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(DBHelper.CART_DISH_ID, itemId);
    values.put(DBHelper.CART_DISH_NAME, dishName);
    values.put(DBHelper.CART_DISH_PRICE, dishPrice);
    values.put(DBHelper.CART_DISH_QTY, dishQty);

    try {

      String[] args = new String[]{dishName};
      db.update(DBHelper.TABLE_CART, values, DBHelper.CART_DISH_NAME + "=?", args);

      db.close();


      return true;
    } catch (SQLiteException e) {
      db.close();

      return false;
    }
  }

  /**
   * Get cart list
   *
   * @param context
   * @return
   */
  public static ArrayList<CartModel> getCartList(Context context) {

    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

    ArrayList<CartModel> cartList = new ArrayList<>();

    try {
      String query = "SELECT * FROM " + DBHelper.TABLE_CART + ";";

      Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);


      for (cursor.moveToFirst(); !cursor.isAfterLast(); cursor.moveToNext()) {

        cartList.add(new CartModel(
            cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.CART_DISH_ID)),
            cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.CART_DISH_NAME)),
            cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.CART_DISH_QTY)),
            Integer.parseInt(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.CART_DISH_PRICE)))
        ));
      }

      db.close();

    } catch (SQLiteException e) {
      db.close();
    }
    return cartList;
  }

  /**
   * Get total amount of cart items
   *
   * @param context
   * @return
   */
  public static String getTotalAmount(Context context) {

    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

    double totalAmount = 0.0;

    try {
      String query = "SELECT * FROM " + DBHelper.TABLE_CART + ";";

      Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);


      for (cursor.moveToFirst(); !cursor.isAfterLast(); cursor.moveToNext()) {

        totalAmount = totalAmount + Double.parseDouble(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.CART_DISH_PRICE))) *
            Double.parseDouble(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.CART_DISH_QTY)));
      }

      db.close();


    } catch (SQLiteException e) {
      db.close();
    }


    if (totalAmount == 0.0)
      return "";
    else
      return "" + totalAmount;
  }


  /**
   * Get item quantity
   *
   * @param context
   * @param dishName
   * @return
   */
  public static String getItemQty(Context context, String dishName) {

    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

    Cursor cursor = null;
    String query = "SELECT * FROM " + DBHelper.TABLE_CART + " WHERE " + DBHelper.CART_DISH_NAME + " = '" + dishName + "';";
    String quantity = "0";

    try {
      cursor = db.rawQuery(query, null);

      if (cursor.getCount() > 0) {

        cursor.moveToFirst();
        quantity = cursor.getString(cursor
            .getColumnIndex(DBHelper.CART_DISH_QTY));

        return quantity;
      }


    } catch (SQLiteException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    return quantity;
  }


  /**
   * Delete cart item by name
   *
   * @param context
   * @param dishName
   */
  public static void deleteCartItem(Context context, String dishName) {
    DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

    try {

      String[] args = new String[]{dishName};
      db.delete(DBHelper.TABLE_CART, DBHelper.CART_DISH_NAME + "=?", args);

      db.close();
    } catch (SQLiteException e) {
      db.close();
      e.printStackTrace();
    }

  }


}//End of cart class

/**
 * Delete database table
 *
 * @param context
 */
public static void deleteCart(Context context) {
  DBHelper dbHelper = new DBHelper(context);
  SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

  try {

    db.execSQL("DELETE FROM " + DBHelper.TABLE_CART);

  } catch (SQLiteException e) {
    e.printStackTrace();
  }

}

}

الاستخدام:

 if(Database.Cart.isCartAvailable(context)){

    Database.deleteCart(context);

  }
4
Adnan Bin Mustafa

اكتب فقط

SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
db.execSQL("delete from "+TableName);

أو

db.delete(tablename,null,null);
4
Enamul Haque

استخدام وظيفة حذف Sqlite مع اثنين من المعلمات فارغة.

db.delete(TABLE_NAME,null,null)
3
user4329916
//Delete all records of table
db.execSQL("DELETE FROM " + TABLE_NAME);

//Reset the auto_increment primary key if you needed
db.execSQL("UPDATE SQLITE_SEQUENCE SET SEQ=0 WHERE NAME=" + TABLE_NAME);

//For go back free space by shrinking sqlite file
db.execSQL("VACUUM");
2
Nabi K.A.Z.
  getContentResolver().delete(DB.TableName.CONTENT_URI, null, null);
1
fvolodimir

هذه الطريقة حذف جميع البيانات من قاعدة البيانات

 public void deleteAll()
{
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  db.execSQL("delete from "+ TABLE_NAME);
  db.close();
}
0
Faxriddin Abdullayev